AKIT
English Eesti

subversive biometric capture subject

kahjustav biomeetriahõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriahõivesubjekt, kes püüab õõnestada
biomeetrilise hõive alamsüsteemi õiget ja määratud poliitikat
=
biometric capture subject who attempts to subvert the correct and intended policy of the biometric capture subsystem

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav kasutaja
- kahjutu biomeetriahõivesubjekt