AKIT
English Eesti

subversive user

kahjustav kasutaja

olemus
ISO/IEC 2382: biomeetriasüsteemi kasutaja, kes püüab õõnestada süsteemi õiget ja määratud poliitikat

näiteid
- lubamatuid subjekte läbipäästev operaator
- ummistusrünnet algatav kasutaja
- lubamatuid funktsioone võimaldav administraator
- liikmestatud kasutajat teesklev hõivesubjekt

vt ka
- kahjutu kasutaja
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjutu biomeetriahõivesubjekt