AKIT
English Eesti

biometric system operator

biomeetriasüsteemi operaator

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriasüsteemi haldamisel
poliitikaid ja protseduure rakendav
isik või organisatsioon
=
person or organization
who executes policies and procedures
in the administration of a biometric system