AKIT
English Eesti

procedure (1)

protseduur

olemus
(1a) spetsifitseeritud viis
töö tegemiseks
- sammhaaval,
- usaldusväärselt,
- korratavana

ISO 9000, 19600, 22301,
ISO/IEC 17000, 19770 jm:
spetsifitseeritud viis
tegevuse või protsessi sooritamiseks

(1b) tarkvara alamkomponent
ISO/IEC/IEEE 24765:
alamprogramm,
mis ei tagasta andmeväärtust,
välja arvatud parameetrimehhanismis

ISO/IEC/IEEE 24765:
nimega programmiosa
spetsiifilise toimingu tegemiseks