private key

privaatvõti

Õ: (i) mõnedes Eesti õigusaktides
privaatvõtme tähenduses kasutatav
"isiklik võti" on lubamatult eksitav:
näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis
sadadel kaartidel sama privaatvõti (see takistab
inimeste identifitseerimist võtme kaudu);
privaatvõti võib olla ka muudel "mitteisikutel",
näiteks seadmetel ja programmidel
(ii) privaatvõtme võhiklik samastamine salajase võtmega
ei erista krüptosüsteemide aluspõhimõtteid
ega võimalda kirjeldada näiteks hübriidsüsteemi,
kus on kasutusel kolme liiki võtmeid
(avalik, privaatne, salajane)

olemus
asümmeetrilises krüptosüteemis:
ühe suhtluspoole mitteavalik krüptovõti,
mis kuulub selle süsteemi võtmepaari;
nimetus väldib segiajamist salajase võtmega,
mis kuulub hoopis sümmeetrilisse krüptosüsteemi ning
on samuti mitteavalik, kuid on teistsuguse otstarbega,
on suhtluspooltel ühine ja seega vajab edastust osalistele

Wiktionary:
the unpublished key in asymmetric cryptography.

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382:
omanikule ainukasutuseks mõeldud dekrüpteerimisvõti
= a key that is intended for decryption for the exclusive use by its owner

ISO 11568, 15782 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida teab ainult see olem
= key in an asymmetric key pair which is known only by that entity

ISO/IEC 13888-1 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida saab kasutada ainult see olem;
asümmeetrilises signatuurisüsteemis määrab
signatuuriteisenduse, asümmeetrilises
krüpteerimissüsteemis määrab dekrüpteerimisteisenduse
= key of an entity's asymmetric key pair
which can only be used by that entity
Note. In the case of an asymmetric signature system, the private key defines the signature transformation. In the case of an asymmetric encipherment system, the private key defines the decipherment transformation.


ülevaateid
https://security.stackexchange.com/questions/90121/secret-public-and-private-keys

https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_key_types

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegenerator

Toimub laadimine

private key

privaatvõti

Õ: (i) mõnedes Eesti õigusaktides
privaatvõtme tähenduses kasutatav
"isiklik võti" on lubamatult eksitav:
näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis
sadadel kaartidel sama privaatvõti (see takistab
inimeste identifitseerimist võtme kaudu);
privaatvõti võib olla ka muudel "mitteisikutel",
näiteks seadmetel ja programmidel
(ii) privaatvõtme võhiklik samastamine salajase võtmega
ei erista krüptosüsteemide aluspõhimõtteid
ega võimalda kirjeldada näiteks hübriidsüsteemi,
kus on kasutusel kolme liiki võtmeid
(avalik, privaatne, salajane)

olemus
asümmeetrilises krüptosüteemis:
ühe suhtluspoole mitteavalik krüptovõti,
mis kuulub selle süsteemi võtmepaari;
nimetus väldib segiajamist salajase võtmega,
mis kuulub hoopis sümmeetrilisse krüptosüsteemi ning
on samuti mitteavalik, kuid on teistsuguse otstarbega,
on suhtluspooltel ühine ja seega vajab edastust osalistele

Wiktionary:
the unpublished key in asymmetric cryptography.

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382:
omanikule ainukasutuseks mõeldud dekrüpteerimisvõti
= a key that is intended for decryption for the exclusive use by its owner

ISO 11568, 15782 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida teab ainult see olem
= key in an asymmetric key pair which is known only by that entity

ISO/IEC 13888-1 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida saab kasutada ainult see olem;
asümmeetrilises signatuurisüsteemis määrab
signatuuriteisenduse, asümmeetrilises
krüpteerimissüsteemis määrab dekrüpteerimisteisenduse
= key of an entity's asymmetric key pair
which can only be used by that entity
Note. In the case of an asymmetric signature system, the private key defines the signature transformation. In the case of an asymmetric encipherment system, the private key defines the decipherment transformation.


ülevaateid
https://security.stackexchange.com/questions/90121/secret-public-and-private-keys

https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_key_types

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegenerator

Palun oodake...

Tõrge

private key

privaatvõti

Õ: (i) mõnedes Eesti õigusaktides
privaatvõtme tähenduses kasutatav
"isiklik võti" on lubamatult eksitav:
näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis
sadadel kaartidel sama privaatvõti (see takistab
inimeste identifitseerimist võtme kaudu);
privaatvõti võib olla ka muudel "mitteisikutel",
näiteks seadmetel ja programmidel
(ii) privaatvõtme võhiklik samastamine salajase võtmega
ei erista krüptosüsteemide aluspõhimõtteid
ega võimalda kirjeldada näiteks hübriidsüsteemi,
kus on kasutusel kolme liiki võtmeid
(avalik, privaatne, salajane)

olemus
asümmeetrilises krüptosüteemis:
ühe suhtluspoole mitteavalik krüptovõti,
mis kuulub selle süsteemi võtmepaari;
nimetus väldib segiajamist salajase võtmega,
mis kuulub hoopis sümmeetrilisse krüptosüsteemi ning
on samuti mitteavalik, kuid on teistsuguse otstarbega,
on suhtluspooltel ühine ja seega vajab edastust osalistele

Wiktionary:
the unpublished key in asymmetric cryptography.

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382:
omanikule ainukasutuseks mõeldud dekrüpteerimisvõti
= a key that is intended for decryption for the exclusive use by its owner

ISO 11568, 15782 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida teab ainult see olem
= key in an asymmetric key pair which is known only by that entity

ISO/IEC 13888-1 jm:
olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti,
mida saab kasutada ainult see olem;
asümmeetrilises signatuurisüsteemis määrab
signatuuriteisenduse, asümmeetrilises
krüpteerimissüsteemis määrab dekrüpteerimisteisenduse
= key of an entity's asymmetric key pair
which can only be used by that entity
Note. In the case of an asymmetric signature system, the private key defines the signature transformation. In the case of an asymmetric encipherment system, the private key defines the decipherment transformation.


ülevaateid
https://security.stackexchange.com/questions/90121/secret-public-and-private-keys

https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_key_types

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegenerator

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!