presentation layer

esituskiht

Õ: kohatine "esitluskiht" (st "tutvustuskiht"!)
on eksitav võhiktõlge

olemus
OSI mudeli kuues kiht, vormindab andmeid rakenduskihile
edasiseks töötluseks või esituseks ning
võib neid seejuures dekrüpteerida või hõrendada,
tegeleb andmete sisu säilitamisega;
vormingud on näiteks ASCII, MIDI, MPEG;
(esitusfunktsioone on ka mõnedes
rakenduskihi protokollides, näiteks HTTP-s)
= layer 6 of the 7-layer OSI model; it is used to present data to the application layer (layer 7) in a standardized format

ISO-IEC 2382-26:
kiht , mis tagab ühise süntaksi valimise andmete esituseks
ning rakendusandmete teisenduse sellesse süntaksi
ja sellest süntaksist
= the layer that provides for the selection of a common syntax for representing data and for transformation of application data into and from this common syntax

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/8955/presentation-layer

https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_layer

https://www.youtube.com/watch?v=lN2FujDjo90

https://www.youtube.com/watch?v=AtITX-U2mL4

http://www.w3.org/People/Frystyk/thesis/Presentation.html

http://www.tcpipguide.com/free/t_PresentationLayerLayer6.htm

https://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week12-presentation.pdf

https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2017/V6I5201757.pdf

Toimub laadimine

presentation layer

esituskiht

Õ: kohatine "esitluskiht" (st "tutvustuskiht"!)
on eksitav võhiktõlge

olemus
OSI mudeli kuues kiht, vormindab andmeid rakenduskihile
edasiseks töötluseks või esituseks ning
võib neid seejuures dekrüpteerida või hõrendada,
tegeleb andmete sisu säilitamisega;
vormingud on näiteks ASCII, MIDI, MPEG;
(esitusfunktsioone on ka mõnedes
rakenduskihi protokollides, näiteks HTTP-s)
= layer 6 of the 7-layer OSI model; it is used to present data to the application layer (layer 7) in a standardized format

ISO-IEC 2382-26:
kiht , mis tagab ühise süntaksi valimise andmete esituseks
ning rakendusandmete teisenduse sellesse süntaksi
ja sellest süntaksist
= the layer that provides for the selection of a common syntax for representing data and for transformation of application data into and from this common syntax

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/8955/presentation-layer

https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_layer

https://www.youtube.com/watch?v=lN2FujDjo90

https://www.youtube.com/watch?v=AtITX-U2mL4

http://www.w3.org/People/Frystyk/thesis/Presentation.html

http://www.tcpipguide.com/free/t_PresentationLayerLayer6.htm

https://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week12-presentation.pdf

https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2017/V6I5201757.pdf

Palun oodake...

Tõrge

presentation layer

esituskiht

Õ: kohatine "esitluskiht" (st "tutvustuskiht"!)
on eksitav võhiktõlge

olemus
OSI mudeli kuues kiht, vormindab andmeid rakenduskihile
edasiseks töötluseks või esituseks ning
võib neid seejuures dekrüpteerida või hõrendada,
tegeleb andmete sisu säilitamisega;
vormingud on näiteks ASCII, MIDI, MPEG;
(esitusfunktsioone on ka mõnedes
rakenduskihi protokollides, näiteks HTTP-s)
= layer 6 of the 7-layer OSI model; it is used to present data to the application layer (layer 7) in a standardized format

ISO-IEC 2382-26:
kiht , mis tagab ühise süntaksi valimise andmete esituseks
ning rakendusandmete teisenduse sellesse süntaksi
ja sellest süntaksist
= the layer that provides for the selection of a common syntax for representing data and for transformation of application data into and from this common syntax

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/8955/presentation-layer

https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_layer

https://www.youtube.com/watch?v=lN2FujDjo90

https://www.youtube.com/watch?v=AtITX-U2mL4

http://www.w3.org/People/Frystyk/thesis/Presentation.html

http://www.tcpipguide.com/free/t_PresentationLayerLayer6.htm

https://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week12-presentation.pdf

https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2017/V6I5201757.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!