positive biometric claim

jaatav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on biomeetrialiikmebaasis oleva(te) spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilis(t)e etaloni(de) allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etalonil(de)e viitav PIN-kood, nimi, isikukood. "Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


vt ka
- eitav biomeetriaväide

Toimub laadimine

positive biometric claim

jaatav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on biomeetrialiikmebaasis oleva(te) spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilis(t)e etaloni(de) allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etalonil(de)e viitav PIN-kood, nimi, isikukood. "Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


vt ka
- eitav biomeetriaväide

Palun oodake...

Tõrge

positive biometric claim

jaatav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on biomeetrialiikmebaasis oleva(te) spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilis(t)e etaloni(de) allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etalonil(de)e viitav PIN-kood, nimi, isikukood. "Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


vt ka
- eitav biomeetriaväide

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!