polarization

polarisatsioon

olemus
(1) ristlainete võnkesihi ühtlustus
hajumisel, peegeldumisel, kaksikmurdumisel,
näiteks elektromagnetlainete,
sealhulgas valguslainete puhul
= convergence of cross-wave oscillation directions
https://www.youtube.com/watch?v=rbx3K1xBxVU
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
rakendusi:
looduses -- loomade navigatsioon
tehismaailmas -- päikeseprillides, raadiotehnikas, keemiaanalüüsides, infoturbes, kriminalistikas
http://www.oulu.fi/sites/default/files/206/Borovkova_Birefringence.pdf
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/16823-s16/www/pdfs/appearance-modeling-18.pdf
https://courses.engr.illinois.edu/ece458/458sp10.pdf
https://www.nature.com/articles/ncomms2006

(2) erinimeliste elektrilaengute nihkumine
üksteise suhtes, välise elektrivälja toimel
the displacement of opposite electric charges relative to each other under the influence of an external electric field
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_polarization

(3) tasakaalupotentsiaali muutumine
elektrokeemias
change of equilibrium potential in electrochemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(electrochemistry)

(4) jagunemine vastandlikeks äärmusteks
majanduses, poliitikas, sotsioloogias, psühholoogias
= division into opposite extremes
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_polarization
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_polarization

(5) muid analoogilisi nähtusi
matemaatikas, füüsikas, keemias jm
other similar phenomena in mathematics, physics, chemistry, etc
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization

Toimub laadimine

polarization

polarisatsioon

olemus
(1) ristlainete võnkesihi ühtlustus
hajumisel, peegeldumisel, kaksikmurdumisel,
näiteks elektromagnetlainete,
sealhulgas valguslainete puhul
= convergence of cross-wave oscillation directions
https://www.youtube.com/watch?v=rbx3K1xBxVU
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
rakendusi:
looduses -- loomade navigatsioon
tehismaailmas -- päikeseprillides, raadiotehnikas, keemiaanalüüsides, infoturbes, kriminalistikas
http://www.oulu.fi/sites/default/files/206/Borovkova_Birefringence.pdf
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/16823-s16/www/pdfs/appearance-modeling-18.pdf
https://courses.engr.illinois.edu/ece458/458sp10.pdf
https://www.nature.com/articles/ncomms2006

(2) erinimeliste elektrilaengute nihkumine
üksteise suhtes, välise elektrivälja toimel
the displacement of opposite electric charges relative to each other under the influence of an external electric field
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_polarization

(3) tasakaalupotentsiaali muutumine
elektrokeemias
change of equilibrium potential in electrochemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(electrochemistry)

(4) jagunemine vastandlikeks äärmusteks
majanduses, poliitikas, sotsioloogias, psühholoogias
= division into opposite extremes
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_polarization
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_polarization

(5) muid analoogilisi nähtusi
matemaatikas, füüsikas, keemias jm
other similar phenomena in mathematics, physics, chemistry, etc
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization

Palun oodake...

Tõrge

polarization

polarisatsioon

olemus
(1) ristlainete võnkesihi ühtlustus
hajumisel, peegeldumisel, kaksikmurdumisel,
näiteks elektromagnetlainete,
sealhulgas valguslainete puhul
= convergence of cross-wave oscillation directions
https://www.youtube.com/watch?v=rbx3K1xBxVU
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
rakendusi:
looduses -- loomade navigatsioon
tehismaailmas -- päikeseprillides, raadiotehnikas, keemiaanalüüsides, infoturbes, kriminalistikas
http://www.oulu.fi/sites/default/files/206/Borovkova_Birefringence.pdf
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/16823-s16/www/pdfs/appearance-modeling-18.pdf
https://courses.engr.illinois.edu/ece458/458sp10.pdf
https://www.nature.com/articles/ncomms2006

(2) erinimeliste elektrilaengute nihkumine
üksteise suhtes, välise elektrivälja toimel
the displacement of opposite electric charges relative to each other under the influence of an external electric field
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_polarization

(3) tasakaalupotentsiaali muutumine
elektrokeemias
change of equilibrium potential in electrochemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(electrochemistry)

(4) jagunemine vastandlikeks äärmusteks
majanduses, poliitikas, sotsioloogias, psühholoogias
= division into opposite extremes
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_polarization
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_polarization

(5) muid analoogilisi nähtusi
matemaatikas, füüsikas, keemias jm
other similar phenomena in mathematics, physics, chemistry, etc
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!