public domain data

avalikandmed

olemus
ISO/IEC 19944:
klass andmeobjekte, mis pole kellegi
autoriõiguslik ega muu intellektuaalomand;
andmed võivad mõnes jurisdiktsioonis
olla avalik omand, mujal aga mitte;
avaliku omandi mõiste ja selle peen erinevus
„avalikult kättesaadavast“ on eri jurisdiktsioonides erinev
ning lugejail tuleks teha endale selgeks
oma konkreetne õiguslik olukord
=
class of data objects over which nobody holds or can hold copyright or other intellectual property
Data can be in the public domain in some jurisdictions, while not in others.
The concept of public domain and the difference between this and "publicly available" is subtle and varies between jurisdictions. Readers should make themselves aware of the specific legal situation as it may apply to them.


vt ka
- avalikud andmed

Toimub laadimine

public domain data

avalikandmed

olemus
ISO/IEC 19944:
klass andmeobjekte, mis pole kellegi
autoriõiguslik ega muu intellektuaalomand;
andmed võivad mõnes jurisdiktsioonis
olla avalik omand, mujal aga mitte;
avaliku omandi mõiste ja selle peen erinevus
„avalikult kättesaadavast“ on eri jurisdiktsioonides erinev
ning lugejail tuleks teha endale selgeks
oma konkreetne õiguslik olukord
=
class of data objects over which nobody holds or can hold copyright or other intellectual property
Data can be in the public domain in some jurisdictions, while not in others.
The concept of public domain and the difference between this and "publicly available" is subtle and varies between jurisdictions. Readers should make themselves aware of the specific legal situation as it may apply to them.


vt ka
- avalikud andmed

Palun oodake...

Tõrge

public domain data

avalikandmed

olemus
ISO/IEC 19944:
klass andmeobjekte, mis pole kellegi
autoriõiguslik ega muu intellektuaalomand;
andmed võivad mõnes jurisdiktsioonis
olla avalik omand, mujal aga mitte;
avaliku omandi mõiste ja selle peen erinevus
„avalikult kättesaadavast“ on eri jurisdiktsioonides erinev
ning lugejail tuleks teha endale selgeks
oma konkreetne õiguslik olukord
=
class of data objects over which nobody holds or can hold copyright or other intellectual property
Data can be in the public domain in some jurisdictions, while not in others.
The concept of public domain and the difference between this and "publicly available" is subtle and varies between jurisdictions. Readers should make themselves aware of the specific legal situation as it may apply to them.


vt ka
- avalikud andmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!