AKIT
English Eesti

public data

avalikud andmed

Õ:kohatine asendustegevuslik avaandmeteks kärpimine võib paljudes kontekstides tekitada segadust
(i) avateksti ja avaandmete krüptograafilise tähenduse tõttu
(ii) avaandmete tähenduse tõttu optikasüsteemides

olemus
kasutamiskitsendusteta andmed

täpsemalt
https://towardsdatascience.com/is-there-a-difference-between-open-data-and-public-data-6261cd7b5389

näiteid
https://www.tableau.com/learn/articles/free-public-data-sets

vt ka
- avalik teave
- vabad andmed