polling (2)

pollimine

olemus
aktiivse sündmusetöötluse meetod,
välis- või kaugseadme(te) oleku
aktiivne ja sünkroonne sondeerimine või skaneerimine,
vastand katkestuste süsteemile, trappimise alternatiiv

(2a) perioodiline alluva funktsionaalüksuse oleku kontroll

(2b) perioodiline andmete võtt teiselt funktsionaalüksuselt

Wiktionary:
2. (computing) A technique that continually interrogates a peripheral or service to see if it has data to transfer.

näiteid
ISO/IEC/IEEE 9945:
plaanimisskeem, milles lokaalprotsess perioodiliselt kontrollib
ettemääratud sündmuste (kirjutuse, lugemise) toimumist
= a scheduling scheme whereby the local process periodically checks until the pre-specified events (for example, read, write)
have occurred


ISO/IEC 2382 jt:
protsess, millega andmejaamu ükshaaval kutsutakse saatma
= the process whereby data stations are invited one at a time to transmit

https://www.youtube.com/watch?v=M3nXI_86uLE
(consider the Chinese accent: "merry" read as marry)

ülevaateid
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-interrupt-and-polling/

https://en.wikipedia.org/wiki/Polling_(computer_science)

https://tutorialwing.com/what-is-polling-in-computer-networks/

https://arxiv.org/pdf/1408.0136.pdf

Toimub laadimine

polling (2)

pollimine

olemus
aktiivse sündmusetöötluse meetod,
välis- või kaugseadme(te) oleku
aktiivne ja sünkroonne sondeerimine või skaneerimine,
vastand katkestuste süsteemile, trappimise alternatiiv

(2a) perioodiline alluva funktsionaalüksuse oleku kontroll

(2b) perioodiline andmete võtt teiselt funktsionaalüksuselt

Wiktionary:
2. (computing) A technique that continually interrogates a peripheral or service to see if it has data to transfer.

näiteid
ISO/IEC/IEEE 9945:
plaanimisskeem, milles lokaalprotsess perioodiliselt kontrollib
ettemääratud sündmuste (kirjutuse, lugemise) toimumist
= a scheduling scheme whereby the local process periodically checks until the pre-specified events (for example, read, write)
have occurred


ISO/IEC 2382 jt:
protsess, millega andmejaamu ükshaaval kutsutakse saatma
= the process whereby data stations are invited one at a time to transmit

https://www.youtube.com/watch?v=M3nXI_86uLE
(consider the Chinese accent: "merry" read as marry)

ülevaateid
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-interrupt-and-polling/

https://en.wikipedia.org/wiki/Polling_(computer_science)

https://tutorialwing.com/what-is-polling-in-computer-networks/

https://arxiv.org/pdf/1408.0136.pdf

Palun oodake...

Tõrge

polling (2)

pollimine

olemus
aktiivse sündmusetöötluse meetod,
välis- või kaugseadme(te) oleku
aktiivne ja sünkroonne sondeerimine või skaneerimine,
vastand katkestuste süsteemile, trappimise alternatiiv

(2a) perioodiline alluva funktsionaalüksuse oleku kontroll

(2b) perioodiline andmete võtt teiselt funktsionaalüksuselt

Wiktionary:
2. (computing) A technique that continually interrogates a peripheral or service to see if it has data to transfer.

näiteid
ISO/IEC/IEEE 9945:
plaanimisskeem, milles lokaalprotsess perioodiliselt kontrollib
ettemääratud sündmuste (kirjutuse, lugemise) toimumist
= a scheduling scheme whereby the local process periodically checks until the pre-specified events (for example, read, write)
have occurred


ISO/IEC 2382 jt:
protsess, millega andmejaamu ükshaaval kutsutakse saatma
= the process whereby data stations are invited one at a time to transmit

https://www.youtube.com/watch?v=M3nXI_86uLE
(consider the Chinese accent: "merry" read as marry)

ülevaateid
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-interrupt-and-polling/

https://en.wikipedia.org/wiki/Polling_(computer_science)

https://tutorialwing.com/what-is-polling-in-computer-networks/

https://arxiv.org/pdf/1408.0136.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!