AKIT
English Eesti

state (1)

olek

olemus
kontekstist sõltuv olemisviis ettemääratud võimalike hulgast

Wiktionary:
1. a condition; a set of circumstances applying at any given time
a state of being; a state of emergency


ISO/PAS 19450:
objekti võimalik olukord või asend
= possible situation or position of an object

ISO 15531-44:
objekti eluea olukord, mille kestel ta
- rahuldab mingit tingimust,
- sooritab mingit tegevust või
- ootab mingit sündmust
= condition or situation during the life of an object during which it satisfies some condition, performs
some activity, or waits for some event


ISO/IEC 20071:
keskkonna, objektide või agentide omadused,
mis mõnd aega ei muutu
= properties of the environment, objects or agents that remain constant during a period of time

ISO/IEC 2382, intellektitehnikas:
probleemi hetkkirjeldus ühes ta lahendamise järgus
= snapshot description of a problem at one stage of its solution

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_system
https://en.wikipedia.org/wiki/State-space_representation
https://en.wikipedia.org/wiki/State_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter

vt ka
- aktiivne; aktiiv-; aktiivolekus; tööolekus
- jõudeolekus andmed
- kanaliolekuteave, CSI
- kerimise olek
- laiendatud olekukoodid
- laskumine taandeolekusse
- olekufiltriga tulemüür
- olekufiltrita tulemüür
- olekusiirdefunktsioon
- olekuskeem
- ooteolek
- puhkeolek
- seisund (1)
- taandeolek
- toimetu; jõude; jõude-; jõudeolekus; inaktiivne
- tõrkeolek
- tundlik olek
- turvaline olek
- valmisolek; valmidus