AKIT
English Eesti

next-state function

olekusiirdefunktsioon