AKIT
English Eesti

next-state function

olekusiirdefunktsioon

olemus
loogikafunktsioon, mis
arvutab lõpliku automaadi järgmist olekut

näide
ISO/IEC 18033:
funktsioon, mille
- argument on võtmejadageneraatori hetkeolek,
võib-olla koos krüptogrammiosaga
- väärtus on võtmejadageneraatori järgmine olek