non-repudiation (1)

salgamatus

olemus
tõendatav eitamatus, mis põhineb süsteemi, teenuse või isiku
võimel tõendada
- väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist
- seda tekitanud olemite osalust
- sõnumi saatmise või saamise salgamist
- lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist

Wiktionary:
1. (law) assurance that a contract cannot later be denied by either of the parties involved
2. (telecommunications) ssurance that the claimed sender or recipient is in fact the party who sent or received a given message


ISO/IEC 27000:
väidetava sündmuse või toimingu asetleidmise
ja seda tekitanud olemite tõendatavus
= ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities

ISO/IEC 25010:
toote võime tõendada, et toimingud või sündmused on leidnud aset, nii et neid sündmusi või toiminguid ei saa hiljem eitada
= capability of a product to prove that actions or events have taken place, so that the events or actions cannot be repudiated later

ITU-T X.1252:
kaitstus selle eest, et toimingus osalenud olem eitaks
enda osalemist toimingus või selle mingis osas
= the ability to protect against denial by one of the entities involved in an action of having participated in all or part of the action

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-repudiation

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.6685&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- allika salgamatus

- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus

- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus

- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus

- saatenõude salgamistõrje
- salgamine
- saatmise salgamatus

- saatmise salgamistõrje
- salgamatuse andmevahetus

- salgamatuse poliitika

- salgamatustalong

- salgamatusteave

- salgamistõrje

- salgamistõrjeteenuse taotleja

- teadmise salgamatus

- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus

- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje

Toimub laadimine

non-repudiation (1)

salgamatus

olemus
tõendatav eitamatus, mis põhineb süsteemi, teenuse või isiku
võimel tõendada
- väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist
- seda tekitanud olemite osalust
- sõnumi saatmise või saamise salgamist
- lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist

Wiktionary:
1. (law) assurance that a contract cannot later be denied by either of the parties involved
2. (telecommunications) ssurance that the claimed sender or recipient is in fact the party who sent or received a given message


ISO/IEC 27000:
väidetava sündmuse või toimingu asetleidmise
ja seda tekitanud olemite tõendatavus
= ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities

ISO/IEC 25010:
toote võime tõendada, et toimingud või sündmused on leidnud aset, nii et neid sündmusi või toiminguid ei saa hiljem eitada
= capability of a product to prove that actions or events have taken place, so that the events or actions cannot be repudiated later

ITU-T X.1252:
kaitstus selle eest, et toimingus osalenud olem eitaks
enda osalemist toimingus või selle mingis osas
= the ability to protect against denial by one of the entities involved in an action of having participated in all or part of the action

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-repudiation

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.6685&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- allika salgamatus

- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus

- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus

- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus

- saatenõude salgamistõrje
- salgamine
- saatmise salgamatus

- saatmise salgamistõrje
- salgamatuse andmevahetus

- salgamatuse poliitika

- salgamatustalong

- salgamatusteave

- salgamistõrje

- salgamistõrjeteenuse taotleja

- teadmise salgamatus

- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus

- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje

Palun oodake...

Tõrge

non-repudiation (1)

salgamatus

olemus
tõendatav eitamatus, mis põhineb süsteemi, teenuse või isiku
võimel tõendada
- väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist
- seda tekitanud olemite osalust
- sõnumi saatmise või saamise salgamist
- lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist

Wiktionary:
1. (law) assurance that a contract cannot later be denied by either of the parties involved
2. (telecommunications) ssurance that the claimed sender or recipient is in fact the party who sent or received a given message


ISO/IEC 27000:
väidetava sündmuse või toimingu asetleidmise
ja seda tekitanud olemite tõendatavus
= ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities

ISO/IEC 25010:
toote võime tõendada, et toimingud või sündmused on leidnud aset, nii et neid sündmusi või toiminguid ei saa hiljem eitada
= capability of a product to prove that actions or events have taken place, so that the events or actions cannot be repudiated later

ITU-T X.1252:
kaitstus selle eest, et toimingus osalenud olem eitaks
enda osalemist toimingus või selle mingis osas
= the ability to protect against denial by one of the entities involved in an action of having participated in all or part of the action

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-repudiation

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.6685&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- allika salgamatus

- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus

- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus

- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus

- saatenõude salgamistõrje
- salgamine
- saatmise salgamatus

- saatmise salgamistõrje
- salgamatuse andmevahetus

- salgamatuse poliitika

- salgamatustalong

- salgamatusteave

- salgamistõrje

- salgamistõrjeteenuse taotleja

- teadmise salgamatus

- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus

- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!