named entity recognition *

nimelisolemite tuvastus

= NER

olemus
ISO/IEC 22989:
teksti- või kõnevoo sõnajadades olemite tähenduslike nimede ja nende liigi tuvastamine ja märgendamine
(i) olem tähendab konkreetset või abstraktset huviobjekti, kaasa arvatud huviobjektide vahelised seosed
(ii) nimelisolem tähendab olemit tähendusliku nimega, millel on spetsiifiline või ainulaadne tähendus
(iii) tähenduslikud nimed hõlmavad isikute, kohtade, organisatsioonide konkreetseid nimesid ja muid domeenil või rakendusel põhinevaid pärisnimesid.
= task of recognizing and labelling the denotational names of entities and their categories for sequences of words in a stream of text or speech
Note 1. Entity refers to concrete or abstract thing of interest, including associations among things.
Note 2. “Named entity” refers to an entity with a denotational name where a specific or unique meaning exists.
Note 3. Denotational names include the specific names of persons, locations, organizations and other proper names based on the domain or application.

Toimub laadimine

named entity recognition *

nimelisolemite tuvastus

= NER

olemus
ISO/IEC 22989:
teksti- või kõnevoo sõnajadades olemite tähenduslike nimede ja nende liigi tuvastamine ja märgendamine
(i) olem tähendab konkreetset või abstraktset huviobjekti, kaasa arvatud huviobjektide vahelised seosed
(ii) nimelisolem tähendab olemit tähendusliku nimega, millel on spetsiifiline või ainulaadne tähendus
(iii) tähenduslikud nimed hõlmavad isikute, kohtade, organisatsioonide konkreetseid nimesid ja muid domeenil või rakendusel põhinevaid pärisnimesid.
= task of recognizing and labelling the denotational names of entities and their categories for sequences of words in a stream of text or speech
Note 1. Entity refers to concrete or abstract thing of interest, including associations among things.
Note 2. “Named entity” refers to an entity with a denotational name where a specific or unique meaning exists.
Note 3. Denotational names include the specific names of persons, locations, organizations and other proper names based on the domain or application.

Palun oodake...

Tõrge

named entity recognition *

nimelisolemite tuvastus

= NER

olemus
ISO/IEC 22989:
teksti- või kõnevoo sõnajadades olemite tähenduslike nimede ja nende liigi tuvastamine ja märgendamine
(i) olem tähendab konkreetset või abstraktset huviobjekti, kaasa arvatud huviobjektide vahelised seosed
(ii) nimelisolem tähendab olemit tähendusliku nimega, millel on spetsiifiline või ainulaadne tähendus
(iii) tähenduslikud nimed hõlmavad isikute, kohtade, organisatsioonide konkreetseid nimesid ja muid domeenil või rakendusel põhinevaid pärisnimesid.
= task of recognizing and labelling the denotational names of entities and their categories for sequences of words in a stream of text or speech
Note 1. Entity refers to concrete or abstract thing of interest, including associations among things.
Note 2. “Named entity” refers to an entity with a denotational name where a specific or unique meaning exists.
Note 3. Denotational names include the specific names of persons, locations, organizations and other proper names based on the domain or application.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!