non-disclosure of communications

sidesaladus, side konfidentsiaalsus

olemus
ISO/IEC 27011:
sideettevõttes inimkäsitletavana edastatava teabe
olemasolu, sisu, allika, kuupäeva ja kellaaja paljastamatus
=
properties of communications being handled by the persons engaged in the telecommunications organization should not be disclosed in terms of the existence, the content, the source, the destination and the date and time of communicated information

ülevaateid
http://www.statewatch.org/news/2006/jul/ripa-part1.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383548/DraftCDAcquisitionCodeofPracticeforconsultation.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27011:ed-1:v1:en

Toimub laadimine

non-disclosure of communications

sidesaladus, side konfidentsiaalsus

olemus
ISO/IEC 27011:
sideettevõttes inimkäsitletavana edastatava teabe
olemasolu, sisu, allika, kuupäeva ja kellaaja paljastamatus
=
properties of communications being handled by the persons engaged in the telecommunications organization should not be disclosed in terms of the existence, the content, the source, the destination and the date and time of communicated information

ülevaateid
http://www.statewatch.org/news/2006/jul/ripa-part1.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383548/DraftCDAcquisitionCodeofPracticeforconsultation.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27011:ed-1:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

non-disclosure of communications

sidesaladus, side konfidentsiaalsus

olemus
ISO/IEC 27011:
sideettevõttes inimkäsitletavana edastatava teabe
olemasolu, sisu, allika, kuupäeva ja kellaaja paljastamatus
=
properties of communications being handled by the persons engaged in the telecommunications organization should not be disclosed in terms of the existence, the content, the source, the destination and the date and time of communicated information

ülevaateid
http://www.statewatch.org/news/2006/jul/ripa-part1.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383548/DraftCDAcquisitionCodeofPracticeforconsultation.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27011:ed-1:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!