natural language understanding *

loomuliku keele mõistmine

= NLU = natural language comprehension

olemus
ISO/IEC 22989:
funktsionaalüksuses toimuv teabe ekstraheerimine talle loomulikus keeles edastatud tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja sellega esitatava kohta kirjelduse loomine
= extraction of information, by a functional unit, from text or speech communicated to it in a natural language, and the production of a description for both the given text or speech and what it represents

ülevaateid
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-understanding-NLU

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-language_understanding

https://www.simplilearn.com/natural-language-understanding-article

https://thelevel.ai/blog/natural-language-understanding/

https://monkeylearn.com/blog/natural-language-understanding/

https://medium.com/@mubarakdaha/introduction-to-natural-language-processing-nlp-revolutionizing-human-machine-communication-ba06d186210d

https://builtin.com/data-science/introduction-nlp

Toimub laadimine

natural language understanding *

loomuliku keele mõistmine

= NLU = natural language comprehension

olemus
ISO/IEC 22989:
funktsionaalüksuses toimuv teabe ekstraheerimine talle loomulikus keeles edastatud tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja sellega esitatava kohta kirjelduse loomine
= extraction of information, by a functional unit, from text or speech communicated to it in a natural language, and the production of a description for both the given text or speech and what it represents

ülevaateid
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-understanding-NLU

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-language_understanding

https://www.simplilearn.com/natural-language-understanding-article

https://thelevel.ai/blog/natural-language-understanding/

https://monkeylearn.com/blog/natural-language-understanding/

https://medium.com/@mubarakdaha/introduction-to-natural-language-processing-nlp-revolutionizing-human-machine-communication-ba06d186210d

https://builtin.com/data-science/introduction-nlp

Palun oodake...

Tõrge

natural language understanding *

loomuliku keele mõistmine

= NLU = natural language comprehension

olemus
ISO/IEC 22989:
funktsionaalüksuses toimuv teabe ekstraheerimine talle loomulikus keeles edastatud tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja sellega esitatava kohta kirjelduse loomine
= extraction of information, by a functional unit, from text or speech communicated to it in a natural language, and the production of a description for both the given text or speech and what it represents

ülevaateid
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-understanding-NLU

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-language_understanding

https://www.simplilearn.com/natural-language-understanding-article

https://thelevel.ai/blog/natural-language-understanding/

https://monkeylearn.com/blog/natural-language-understanding/

https://medium.com/@mubarakdaha/introduction-to-natural-language-processing-nlp-revolutionizing-human-machine-communication-ba06d186210d

https://builtin.com/data-science/introduction-nlp

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!