nominal scale

nimetusskaala, kategooriaskaala

olemus
kvalitatiivne skaala olemite eristamiseks,
mõõteväärtuste aluseks on kategooriad, näiteks
nimed, kuuluvus (sugu, rahvus, bioloogiline liik),
muud kvalitatiivsed tunnused (stiil, kuju või muu)

ISO 3534-2, ISO/IEC 19086-1:
märgistatud järjestamata või tava põhjal järjestatud
kategooriatega skaala
= scale with unordered labelled categories or ordered by convention

ISO/IEC/IEEE 24765:
skaala, millel mõõteväärtusteks on kategooriad;
näiteks defektide liigitamisest nende tüübi järgi
ei tulene nende tüüpide järjestust
= scale in which the measurement values are categorical
For example, the classification of defects by their type does not imply order among the categories.


ülevaateid
https://www.graphpad.com/support/faq/what-is-the-difference-between-ordinal-interval-and-ratio-variables-why-should-i-care/

http://intellspot.com/nominal-vs-ordinal-data/

http://wikiofscience.wikidot.com/methods:nominal-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_data_type

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=nominal+scale&t=h_&iax=images&ia=images

vt ka
- järjestusskaala, pingereaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Toimub laadimine

nominal scale

nimetusskaala, kategooriaskaala

olemus
kvalitatiivne skaala olemite eristamiseks,
mõõteväärtuste aluseks on kategooriad, näiteks
nimed, kuuluvus (sugu, rahvus, bioloogiline liik),
muud kvalitatiivsed tunnused (stiil, kuju või muu)

ISO 3534-2, ISO/IEC 19086-1:
märgistatud järjestamata või tava põhjal järjestatud
kategooriatega skaala
= scale with unordered labelled categories or ordered by convention

ISO/IEC/IEEE 24765:
skaala, millel mõõteväärtusteks on kategooriad;
näiteks defektide liigitamisest nende tüübi järgi
ei tulene nende tüüpide järjestust
= scale in which the measurement values are categorical
For example, the classification of defects by their type does not imply order among the categories.


ülevaateid
https://www.graphpad.com/support/faq/what-is-the-difference-between-ordinal-interval-and-ratio-variables-why-should-i-care/

http://intellspot.com/nominal-vs-ordinal-data/

http://wikiofscience.wikidot.com/methods:nominal-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_data_type

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=nominal+scale&t=h_&iax=images&ia=images

vt ka
- järjestusskaala, pingereaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Palun oodake...

Tõrge

nominal scale

nimetusskaala, kategooriaskaala

olemus
kvalitatiivne skaala olemite eristamiseks,
mõõteväärtuste aluseks on kategooriad, näiteks
nimed, kuuluvus (sugu, rahvus, bioloogiline liik),
muud kvalitatiivsed tunnused (stiil, kuju või muu)

ISO 3534-2, ISO/IEC 19086-1:
märgistatud järjestamata või tava põhjal järjestatud
kategooriatega skaala
= scale with unordered labelled categories or ordered by convention

ISO/IEC/IEEE 24765:
skaala, millel mõõteväärtusteks on kategooriad;
näiteks defektide liigitamisest nende tüübi järgi
ei tulene nende tüüpide järjestust
= scale in which the measurement values are categorical
For example, the classification of defects by their type does not imply order among the categories.


ülevaateid
https://www.graphpad.com/support/faq/what-is-the-difference-between-ordinal-interval-and-ratio-variables-why-should-i-care/

http://intellspot.com/nominal-vs-ordinal-data/

http://wikiofscience.wikidot.com/methods:nominal-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_data_type

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=nominal+scale&t=h_&iax=images&ia=images

vt ka
- järjestusskaala, pingereaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!