AKIT
English Eesti

ratio scale

suhteskaala, absoluutskaala

olemus
skaala, mille mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele, kusjuures väärtus null vastab atribuudi puudumisele:
- põhiline täppisteadustes ja tehnikas kasutatav kvantitatiivne mõõteskaala
- erinevalt vahemikskaalast võimaldab esitada olemite kvantitatiivset suhet

ISO 3534, ISO/IEC 19086: väärtuste võrdjaotusega ja absoluutse või loomuliku nullpunktiga pidev skaala

võrdle
- järjestusskaala, pingereaskaala
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- vahemikskaala