requirement level

nõudetase

olemus
nõude tugevus:
standardites väljendatakse peamiselt modaalverbidega,
mille tähenduse määratleb nõudeid esitav standard ise
või või mõni üldisem dokument
= the strength of the requirement: in the standards, it is mainly expressed with modal verbs, the meaning of which is defined by the standard itself or by a more general document

näiteid
RFC-dele määratleb RFC 2119 järgmised:
(RFC 2119 defines the following for other RFC-s:)
must, required, shall (peab/tuleb) -- absoluutne nõue
must not, shall not (ei tohi) -- absoluutne keeld
should, recommended (peaks/tuleks) -- soovitus
should not, not recommended (ei tohiks) -- pole soovitatav
may, optional (võib) -- lubatav

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

Toimub laadimine

requirement level

nõudetase

olemus
nõude tugevus:
standardites väljendatakse peamiselt modaalverbidega,
mille tähenduse määratleb nõudeid esitav standard ise
või või mõni üldisem dokument
= the strength of the requirement: in the standards, it is mainly expressed with modal verbs, the meaning of which is defined by the standard itself or by a more general document

näiteid
RFC-dele määratleb RFC 2119 järgmised:
(RFC 2119 defines the following for other RFC-s:)
must, required, shall (peab/tuleb) -- absoluutne nõue
must not, shall not (ei tohi) -- absoluutne keeld
should, recommended (peaks/tuleks) -- soovitus
should not, not recommended (ei tohiks) -- pole soovitatav
may, optional (võib) -- lubatav

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

Palun oodake...

Tõrge

requirement level

nõudetase

olemus
nõude tugevus:
standardites väljendatakse peamiselt modaalverbidega,
mille tähenduse määratleb nõudeid esitav standard ise
või või mõni üldisem dokument
= the strength of the requirement: in the standards, it is mainly expressed with modal verbs, the meaning of which is defined by the standard itself or by a more general document

näiteid
RFC-dele määratleb RFC 2119 järgmised:
(RFC 2119 defines the following for other RFC-s:)
must, required, shall (peab/tuleb) -- absoluutne nõue
must not, shall not (ei tohi) -- absoluutne keeld
should, recommended (peaks/tuleks) -- soovitus
should not, not recommended (ei tohiks) -- pole soovitatav
may, optional (võib) -- lubatav

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!