AKIT
English Eesti

risk

risk

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, 31000, ISO/IEC 27000: määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
- toime on hälve oodatavast,
positiivne (= soodne võimalus) või negatiivne
- sageli iseloomustatakse riski
võimalike sündmuste ja nende tagajärgedega või
sündmuse võimalikkuse ja tagajärgede kombinatsiooniga
- eesmärkidel võib olla rahalisi, tervishoiu-
ja ohutusalaseid ning keskkonnasihte jm aspekte
ja nad võivad kehtida eri tasemetel:
strateegilisel, üleorganisatsioonilisel,
projekti, toote, protsessi vm tasemel
- määramatus on niisugune teabe puudumine või vaegus, mis on seotud sündmusega, ta tagajärjega või ta võimalikkusega või nende mõistmise või teadmisega
- infoturvarisk on seotud võimalusega, et
ohud kasutavad ära mingi infovara(de rühma) nõrkusi
ja tekitavad seeläbi organisatsioonile kahju
=
effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.
Note 2. Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).
Note 3. Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these.
Note 4. Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood of occurrence.
Note 5. Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk

vt ka
- aktsepteeritud risk
- algrisk
- auditi risk
- finantsrisk
- infoturvarisk
- isikurisk
- jääkrisk
- keskne riskiindikaator
- riskadaptiivne autentimine
- riski aktsepteerimine
- riskiallikas
- riskianalüüs
- riskantsus
- riskiaruandlus
- riskide agregeerimine
- riskihaldur
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- riski hindamine
- riskihoiak
- riskiindikaator
- riski jagamine
- riskijuht
- riski kaalutlemine
- riski kirjeldus
- riski kriteeriumid
- riski kvalitatiivne kaalutlemine
- riski kvantitatiivne kaalutlemine
- riski kõrvaldamine
- riskikäsitlus
- riski leevendamine
- riskilogi
- riskilävi
- riskimaatriks
- riskinorm
- riskiomanik
- riskiosaline
- riski poolkvantitatiivne kaalutlemine
- riskiprofiil
- riski rahastamine
- riskiregister
- riskist hoidumine
- riskist keeldumine
- riski säilitamine
- riskitaluvus
- riskitase
- riski tasuvusanalüüs
- riskiteavitus ja konsulteerimine
- riskitunne
- riskituvastus
- riskivus
- riski vähendamine
- riski vältimine
- riskiväärtus
- riski üleandmine
- riskvara
- strateegiline risk
- turvarisk
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- äririsk