risk

risk

olemus
ISO Guide 73, ISO 31000, ISO/IEC 22989:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast, positiivne ja/või negatiivne;
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte, näiteks rahalisi, tervishoiu- ja ohutusalaseid ning keskkonnasihte
ja nad võivad kehtida eri tasemetel, näiteks
strateegilisel, üleorganisatsioonilisel, projekti, toote
ja protsessi tasemel;
(iii) sageli iseloomustatakse riski võimalike sündmuste
ja nende tagajärgedega või nende kombinatsiooniga;
(iv) sageli väljendatakse riski sündmuse (sealhulgas olude muutumise) tagajärgede ning sündmuse toimumise võimalikkuse kombinatsiooniga;
(v) määramatus on niisugune teabe puudumine või vaegus, mis on seotud sündmusega, ta tagajärjega või ta võimalikkusega või nende mõistmise või teadmisega
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.
Note 2. Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).
Note 3. Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these.
Note 4. Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood of occurrence.
Note 5. Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.


ISO 22300:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast ja võib olla
positiivne, negatiivne või mõlemat ning võib puudutada, luua või anda tulemuseks soodsaid võimalusi ja ohte
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte ja kategooriaid ning neid võidakse seada eri tasemetel;
(iii) tavaliselt väljendatakse riski riskiallikate, võimalike sündmuste, nende tagajärgede ja nende võimalikkuse kaudu;
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected. It can be positive, negative or both, and can address, create or result in opportunities and threats.
Note 2. Objectives can have different aspects and categories, and can be applied at different levels.
Note 3. Risk is usually expressed in terms of risk sources, potential events, their consequences and their likelihood.


risk action request -- riskimeetmete taotlus
risk-based testing -- riskipõhine testimine
risk category -- riski kategooria
risk list -- riskiloend
risk monitoring -- riski seire
risk profile management -- riskiprofiili haldus
risk state -- riski seis

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk

vt ka
- aktsepteeritud risk
- algrisk
- auditi risk
- finantsrisk
- infoturvarisk
- isikurisk
- jääkrisk
- keskne riskiindikaator
- riskadaptiivne autentimine
- riski aktsepteerimine
- riskiallikas
- riskianalüüs
- riskantsus
- riskiaruandlus
- riskide agregeerimine
- riskihaldur
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- riski hindamine
- riskihoiak
- riskiindikaator
- riski jagamine
- riskijuht
- riski kaalutlemine
- riski kirjeldus
- riski kriteeriumid
- riski kvalitatiivne kaalutlemine
- riski kvantitatiivne kaalutlemine
- riski kõrvaldamine
- riskikäsitlus
- riski leevendamine
- riskilogi
- riskilävi
- riskimaatriks
- riskinorm
- riskiomanik
- riskiosaline
- riski poolkvantitatiivne kaalutlemine
- riskiprofiil
- riski rahastamine
- riskiregister
- riskist hoidumine
- riskist keeldumine
- riski säilitamine
- riskitaluvus
- riskitase
- riski tasuvusanalüüs
- riskiteavitus ja konsulteerimine
- riskitunne
- riskituvastus
- riskivus
- riski vähendamine
- riski vältimine
- riskiväärtus
- riski üleandmine
- riskvara
- strateegiline risk
- turvarisk
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- äririsk

Toimub laadimine

risk

risk

olemus
ISO Guide 73, ISO 31000, ISO/IEC 22989:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast, positiivne ja/või negatiivne;
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte, näiteks rahalisi, tervishoiu- ja ohutusalaseid ning keskkonnasihte
ja nad võivad kehtida eri tasemetel, näiteks
strateegilisel, üleorganisatsioonilisel, projekti, toote
ja protsessi tasemel;
(iii) sageli iseloomustatakse riski võimalike sündmuste
ja nende tagajärgedega või nende kombinatsiooniga;
(iv) sageli väljendatakse riski sündmuse (sealhulgas olude muutumise) tagajärgede ning sündmuse toimumise võimalikkuse kombinatsiooniga;
(v) määramatus on niisugune teabe puudumine või vaegus, mis on seotud sündmusega, ta tagajärjega või ta võimalikkusega või nende mõistmise või teadmisega
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.
Note 2. Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).
Note 3. Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these.
Note 4. Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood of occurrence.
Note 5. Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.


ISO 22300:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast ja võib olla
positiivne, negatiivne või mõlemat ning võib puudutada, luua või anda tulemuseks soodsaid võimalusi ja ohte
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte ja kategooriaid ning neid võidakse seada eri tasemetel;
(iii) tavaliselt väljendatakse riski riskiallikate, võimalike sündmuste, nende tagajärgede ja nende võimalikkuse kaudu;
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected. It can be positive, negative or both, and can address, create or result in opportunities and threats.
Note 2. Objectives can have different aspects and categories, and can be applied at different levels.
Note 3. Risk is usually expressed in terms of risk sources, potential events, their consequences and their likelihood.


risk action request -- riskimeetmete taotlus
risk-based testing -- riskipõhine testimine
risk category -- riski kategooria
risk list -- riskiloend
risk monitoring -- riski seire
risk profile management -- riskiprofiili haldus
risk state -- riski seis

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk

vt ka
- aktsepteeritud risk
- algrisk
- auditi risk
- finantsrisk
- infoturvarisk
- isikurisk
- jääkrisk
- keskne riskiindikaator
- riskadaptiivne autentimine
- riski aktsepteerimine
- riskiallikas
- riskianalüüs
- riskantsus
- riskiaruandlus
- riskide agregeerimine
- riskihaldur
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- riski hindamine
- riskihoiak
- riskiindikaator
- riski jagamine
- riskijuht
- riski kaalutlemine
- riski kirjeldus
- riski kriteeriumid
- riski kvalitatiivne kaalutlemine
- riski kvantitatiivne kaalutlemine
- riski kõrvaldamine
- riskikäsitlus
- riski leevendamine
- riskilogi
- riskilävi
- riskimaatriks
- riskinorm
- riskiomanik
- riskiosaline
- riski poolkvantitatiivne kaalutlemine
- riskiprofiil
- riski rahastamine
- riskiregister
- riskist hoidumine
- riskist keeldumine
- riski säilitamine
- riskitaluvus
- riskitase
- riski tasuvusanalüüs
- riskiteavitus ja konsulteerimine
- riskitunne
- riskituvastus
- riskivus
- riski vähendamine
- riski vältimine
- riskiväärtus
- riski üleandmine
- riskvara
- strateegiline risk
- turvarisk
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- äririsk

Palun oodake...

Tõrge

risk

risk

olemus
ISO Guide 73, ISO 31000, ISO/IEC 22989:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast, positiivne ja/või negatiivne;
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte, näiteks rahalisi, tervishoiu- ja ohutusalaseid ning keskkonnasihte
ja nad võivad kehtida eri tasemetel, näiteks
strateegilisel, üleorganisatsioonilisel, projekti, toote
ja protsessi tasemel;
(iii) sageli iseloomustatakse riski võimalike sündmuste
ja nende tagajärgedega või nende kombinatsiooniga;
(iv) sageli väljendatakse riski sündmuse (sealhulgas olude muutumise) tagajärgede ning sündmuse toimumise võimalikkuse kombinatsiooniga;
(v) määramatus on niisugune teabe puudumine või vaegus, mis on seotud sündmusega, ta tagajärjega või ta võimalikkusega või nende mõistmise või teadmisega
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.
Note 2. Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).
Note 3. Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these.
Note 4. Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood of occurrence.
Note 5. Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.


ISO 22300:
määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures
(i) toime on hälve oodatavast ja võib olla
positiivne, negatiivne või mõlemat ning võib puudutada, luua või anda tulemuseks soodsaid võimalusi ja ohte
(ii) eesmärkidel võib olla eri aspekte ja kategooriaid ning neid võidakse seada eri tasemetel;
(iii) tavaliselt väljendatakse riski riskiallikate, võimalike sündmuste, nende tagajärgede ja nende võimalikkuse kaudu;
= effect of uncertainty on objectives
Note 1. An effect is a deviation from the expected. It can be positive, negative or both, and can address, create or result in opportunities and threats.
Note 2. Objectives can have different aspects and categories, and can be applied at different levels.
Note 3. Risk is usually expressed in terms of risk sources, potential events, their consequences and their likelihood.


risk action request -- riskimeetmete taotlus
risk-based testing -- riskipõhine testimine
risk category -- riski kategooria
risk list -- riskiloend
risk monitoring -- riski seire
risk profile management -- riskiprofiili haldus
risk state -- riski seis

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk

vt ka
- aktsepteeritud risk
- algrisk
- auditi risk
- finantsrisk
- infoturvarisk
- isikurisk
- jääkrisk
- keskne riskiindikaator
- riskadaptiivne autentimine
- riski aktsepteerimine
- riskiallikas
- riskianalüüs
- riskantsus
- riskiaruandlus
- riskide agregeerimine
- riskihaldur
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- riski hindamine
- riskihoiak
- riskiindikaator
- riski jagamine
- riskijuht
- riski kaalutlemine
- riski kirjeldus
- riski kriteeriumid
- riski kvalitatiivne kaalutlemine
- riski kvantitatiivne kaalutlemine
- riski kõrvaldamine
- riskikäsitlus
- riski leevendamine
- riskilogi
- riskilävi
- riskimaatriks
- riskinorm
- riskiomanik
- riskiosaline
- riski poolkvantitatiivne kaalutlemine
- riskiprofiil
- riski rahastamine
- riskiregister
- riskist hoidumine
- riskist keeldumine
- riski säilitamine
- riskitaluvus
- riskitase
- riski tasuvusanalüüs
- riskiteavitus ja konsulteerimine
- riskitunne
- riskituvastus
- riskivus
- riski vähendamine
- riski vältimine
- riskiväärtus
- riski üleandmine
- riskvara
- strateegiline risk
- turvarisk
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- äririsk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!