resource

ressurss (1)

olemus
miski, mida vajatakse millegi tegemiseks:
vahend, vara, varud

ISO 18435:
olem mingi töö tegemiseks
= entity used to accomplish a task

ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi element, mis on vajalik
nõutavate operatsioonide sooritamiseks

= any element of a data processing system needed to perform required operations

ISO/IEC 2382-36:
olem, mida saab identifitseerida ja viidata ühese ja stabiilse identifikaatoriga mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis
= entity that can be identified and referenced by an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikapaketiga kasutatavate sisufailide kogumi kirjeldus
Märkus 1. See kirjeldus võib sisaldada metaandmeid sisu ja ressursifailide kohta, iga sellise faili kirjeldust ning teavet selle failikogumi variantvormide kohta.
Märkus 2. Sageli kasutatakse ressurssi mingi sisuüksuse kirjeldamiseks.
Märkus 3. Ressursigakirjeldatavad failid võivad olla kohalikud või kauged.
= (content packaging) description of a collection of content files used by the logical package
Note 1. The description can include metadata about the collection of content and resource files, a description of each of the files, and information about variant forms of the collection of files.
Note 2. A resource is often used to describe a unit of content. When this is the case, the resource can contain a launchable URI for the content.
Note 3. The files described by a resource can be local or remote.


ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 29110:
vara, mida protsessi käigus kasutatakse või tarbitakse
= asset that is utilized or consumed during the execution of a process

ISO 22300:
kõik varad, inimesed, oskused, kogu teave, tehnoloogia (koos seadmetega), ruumid, varud, mis peavad
organisatsioonil oma tööks ja eesmärgi saavutamiseks vajaduse korral kasutatavad olema
= all assets (including plant and equipment), people, skills, technology, premises, and supplies and information (whether electronic or not) that an organization has to have available to use, when needed, in order to operate and meet its objective

resource allocation -- ressursijaotus
resource assessment and monitoring -- ressursside hindamine ja seire
resource breakdown structure -- ressursside liigendusstruktuur
resource bundle -- ressursikimp (Java)
resource directory -- ressursikataloog
resource histogram -- ressursidiagramm
resource leveling -- ressursikitsendustega plaanimine
resource-limited schedule -- ressursikitsendustega ajakava
resource pooling -- ressursside ühendamine
resource request -- ressursitaotlus
resource service -- ressursiteenus
resource sheet -- ressursileht
resource utilisation -- ressursikasutus (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(Java)

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(disambiguation)

vt ka
- andmeressursside haldus

- elutähtis ressurss

- hindamisobjekti ressurss

- inforessursid
- jääkressurss
- netiressurss

- rakenduse ressursitarve

- ressursid

- ressursidiagramm, ressursihistogramm
- ressursikimp

- ressursikurnamisrünne

- ressursisigneerimine
- ressursisäästlik

- ressurss (2)
- ressursside hindamine ja seire
- ressursside ühendamine
- sisendressursid

Toimub laadimine

resource

ressurss (1)

olemus
miski, mida vajatakse millegi tegemiseks:
vahend, vara, varud

ISO 18435:
olem mingi töö tegemiseks
= entity used to accomplish a task

ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi element, mis on vajalik
nõutavate operatsioonide sooritamiseks

= any element of a data processing system needed to perform required operations

ISO/IEC 2382-36:
olem, mida saab identifitseerida ja viidata ühese ja stabiilse identifikaatoriga mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis
= entity that can be identified and referenced by an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikapaketiga kasutatavate sisufailide kogumi kirjeldus
Märkus 1. See kirjeldus võib sisaldada metaandmeid sisu ja ressursifailide kohta, iga sellise faili kirjeldust ning teavet selle failikogumi variantvormide kohta.
Märkus 2. Sageli kasutatakse ressurssi mingi sisuüksuse kirjeldamiseks.
Märkus 3. Ressursigakirjeldatavad failid võivad olla kohalikud või kauged.
= (content packaging) description of a collection of content files used by the logical package
Note 1. The description can include metadata about the collection of content and resource files, a description of each of the files, and information about variant forms of the collection of files.
Note 2. A resource is often used to describe a unit of content. When this is the case, the resource can contain a launchable URI for the content.
Note 3. The files described by a resource can be local or remote.


ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 29110:
vara, mida protsessi käigus kasutatakse või tarbitakse
= asset that is utilized or consumed during the execution of a process

ISO 22300:
kõik varad, inimesed, oskused, kogu teave, tehnoloogia (koos seadmetega), ruumid, varud, mis peavad
organisatsioonil oma tööks ja eesmärgi saavutamiseks vajaduse korral kasutatavad olema
= all assets (including plant and equipment), people, skills, technology, premises, and supplies and information (whether electronic or not) that an organization has to have available to use, when needed, in order to operate and meet its objective

resource allocation -- ressursijaotus
resource assessment and monitoring -- ressursside hindamine ja seire
resource breakdown structure -- ressursside liigendusstruktuur
resource bundle -- ressursikimp (Java)
resource directory -- ressursikataloog
resource histogram -- ressursidiagramm
resource leveling -- ressursikitsendustega plaanimine
resource-limited schedule -- ressursikitsendustega ajakava
resource pooling -- ressursside ühendamine
resource request -- ressursitaotlus
resource service -- ressursiteenus
resource sheet -- ressursileht
resource utilisation -- ressursikasutus (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(Java)

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(disambiguation)

vt ka
- andmeressursside haldus

- elutähtis ressurss

- hindamisobjekti ressurss

- inforessursid
- jääkressurss
- netiressurss

- rakenduse ressursitarve

- ressursid

- ressursidiagramm, ressursihistogramm
- ressursikimp

- ressursikurnamisrünne

- ressursisigneerimine
- ressursisäästlik

- ressurss (2)
- ressursside hindamine ja seire
- ressursside ühendamine
- sisendressursid

Palun oodake...

Tõrge

resource

ressurss (1)

olemus
miski, mida vajatakse millegi tegemiseks:
vahend, vara, varud

ISO 18435:
olem mingi töö tegemiseks
= entity used to accomplish a task

ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi element, mis on vajalik
nõutavate operatsioonide sooritamiseks

= any element of a data processing system needed to perform required operations

ISO/IEC 2382-36:
olem, mida saab identifitseerida ja viidata ühese ja stabiilse identifikaatoriga mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis
= entity that can be identified and referenced by an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikapaketiga kasutatavate sisufailide kogumi kirjeldus
Märkus 1. See kirjeldus võib sisaldada metaandmeid sisu ja ressursifailide kohta, iga sellise faili kirjeldust ning teavet selle failikogumi variantvormide kohta.
Märkus 2. Sageli kasutatakse ressurssi mingi sisuüksuse kirjeldamiseks.
Märkus 3. Ressursigakirjeldatavad failid võivad olla kohalikud või kauged.
= (content packaging) description of a collection of content files used by the logical package
Note 1. The description can include metadata about the collection of content and resource files, a description of each of the files, and information about variant forms of the collection of files.
Note 2. A resource is often used to describe a unit of content. When this is the case, the resource can contain a launchable URI for the content.
Note 3. The files described by a resource can be local or remote.


ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 29110:
vara, mida protsessi käigus kasutatakse või tarbitakse
= asset that is utilized or consumed during the execution of a process

ISO 22300:
kõik varad, inimesed, oskused, kogu teave, tehnoloogia (koos seadmetega), ruumid, varud, mis peavad
organisatsioonil oma tööks ja eesmärgi saavutamiseks vajaduse korral kasutatavad olema
= all assets (including plant and equipment), people, skills, technology, premises, and supplies and information (whether electronic or not) that an organization has to have available to use, when needed, in order to operate and meet its objective

resource allocation -- ressursijaotus
resource assessment and monitoring -- ressursside hindamine ja seire
resource breakdown structure -- ressursside liigendusstruktuur
resource bundle -- ressursikimp (Java)
resource directory -- ressursikataloog
resource histogram -- ressursidiagramm
resource leveling -- ressursikitsendustega plaanimine
resource-limited schedule -- ressursikitsendustega ajakava
resource pooling -- ressursside ühendamine
resource request -- ressursitaotlus
resource service -- ressursiteenus
resource sheet -- ressursileht
resource utilisation -- ressursikasutus (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_resource

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(Java)

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_(disambiguation)

vt ka
- andmeressursside haldus

- elutähtis ressurss

- hindamisobjekti ressurss

- inforessursid
- jääkressurss
- netiressurss

- rakenduse ressursitarve

- ressursid

- ressursidiagramm, ressursihistogramm
- ressursikimp

- ressursikurnamisrünne

- ressursisigneerimine
- ressursisäästlik

- ressurss (2)
- ressursside hindamine ja seire
- ressursside ühendamine
- sisendressursid

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!