randomizer

juhusti

olemus
juhuslikustamise vahend

Wiktionary:
one who, or that which, randomizes

näiteid
juhuslike või pseudojuhuslike väärtuste
analoog- või digitaalallikas, näiteks
krüptovõtmete genereerimiseks või
võtmegeneraatori vms algseisu loomiseks
= an analog or digital source of random or pseudo-random values, e.g. for generating cryptographic keys or initializing a key generator

vt ka
- pseudojuhuarvude generaator
- skrambler

Toimub laadimine

randomizer

juhusti

olemus
juhuslikustamise vahend

Wiktionary:
one who, or that which, randomizes

näiteid
juhuslike või pseudojuhuslike väärtuste
analoog- või digitaalallikas, näiteks
krüptovõtmete genereerimiseks või
võtmegeneraatori vms algseisu loomiseks
= an analog or digital source of random or pseudo-random values, e.g. for generating cryptographic keys or initializing a key generator

vt ka
- pseudojuhuarvude generaator
- skrambler

Palun oodake...

Tõrge

randomizer

juhusti

olemus
juhuslikustamise vahend

Wiktionary:
one who, or that which, randomizes

näiteid
juhuslike või pseudojuhuslike väärtuste
analoog- või digitaalallikas, näiteks
krüptovõtmete genereerimiseks või
võtmegeneraatori vms algseisu loomiseks
= an analog or digital source of random or pseudo-random values, e.g. for generating cryptographic keys or initializing a key generator

vt ka
- pseudojuhuarvude generaator
- skrambler

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!