resolution (2)

eraldusvõime, reso

Õ: (i) "resolutsiooni" selles tähenduses
keelenorm ei tunnusta
(ii) "lahutusvõime" selles tähenduses on eksitav,
viidates näiteks värvilahutusele

olemus
vähim avastatav kahe väärtuse vahe,
sageli väljendatakse ka suhtelise väärtusega,
näiteks pikselite arvuna rõht- ja püstsihis

määratlusi
ISO/IEC Guide 99:
vähim mõõtesuuruse muutus, mis
tekitab sellele vastava näidu tajutava muutuse
= smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding indication

ISO 16067, ISO 19262:
kaamerasüsteemi (või digitaalse pildihõivesüsteemi)
või ta komponendi võime
kujutada (või hõivata) pildi (ruumilisi) peensusi
= measure of the ability of a camera system, or a component of a camera system, to depict picture detail

ISO/TR 12033:
pikselite arv pikkusühiku kohta
= number of pixels per unit of length

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_resolution

vt ka
- jõueraldusvõime
- kujutise eraldusvõime, pildi eraldusvõime
- pikieraldusvõime
- põikrõhteraldusvõime
- püsteraldusvõime

Toimub laadimine

resolution (2)

eraldusvõime, reso

Õ: (i) "resolutsiooni" selles tähenduses
keelenorm ei tunnusta
(ii) "lahutusvõime" selles tähenduses on eksitav,
viidates näiteks värvilahutusele

olemus
vähim avastatav kahe väärtuse vahe,
sageli väljendatakse ka suhtelise väärtusega,
näiteks pikselite arvuna rõht- ja püstsihis

määratlusi
ISO/IEC Guide 99:
vähim mõõtesuuruse muutus, mis
tekitab sellele vastava näidu tajutava muutuse
= smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding indication

ISO 16067, ISO 19262:
kaamerasüsteemi (või digitaalse pildihõivesüsteemi)
või ta komponendi võime
kujutada (või hõivata) pildi (ruumilisi) peensusi
= measure of the ability of a camera system, or a component of a camera system, to depict picture detail

ISO/TR 12033:
pikselite arv pikkusühiku kohta
= number of pixels per unit of length

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_resolution

vt ka
- jõueraldusvõime
- kujutise eraldusvõime, pildi eraldusvõime
- pikieraldusvõime
- põikrõhteraldusvõime
- püsteraldusvõime

Palun oodake...

Tõrge

resolution (2)

eraldusvõime, reso

Õ: (i) "resolutsiooni" selles tähenduses
keelenorm ei tunnusta
(ii) "lahutusvõime" selles tähenduses on eksitav,
viidates näiteks värvilahutusele

olemus
vähim avastatav kahe väärtuse vahe,
sageli väljendatakse ka suhtelise väärtusega,
näiteks pikselite arvuna rõht- ja püstsihis

määratlusi
ISO/IEC Guide 99:
vähim mõõtesuuruse muutus, mis
tekitab sellele vastava näidu tajutava muutuse
= smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding indication

ISO 16067, ISO 19262:
kaamerasüsteemi (või digitaalse pildihõivesüsteemi)
või ta komponendi võime
kujutada (või hõivata) pildi (ruumilisi) peensusi
= measure of the ability of a camera system, or a component of a camera system, to depict picture detail

ISO/TR 12033:
pikselite arv pikkusühiku kohta
= number of pixels per unit of length

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_resolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_resolution

vt ka
- jõueraldusvõime
- kujutise eraldusvõime, pildi eraldusvõime
- pikieraldusvõime
- põikrõhteraldusvõime
- püsteraldusvõime

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!