real number

reaalarv

olemus
arv, mille saab püsialusega arvusüsteemis
esitada lõpliku või lõpmatu diskreetesitusega

Wiktionary:
1. (mathematics) the limit of a convergent sequence of rational numbers, whether the limit is a rational number such as 2, -5, or 2/7 or whether the limit is an irrational number such as the square root of two or the circumference of the circle whose radius is one
2. (computing) a floating-point number


formaalselt
(a) Dedekindi lõigetena
ratsionaalarvudest koosnevate hulkade paar (L,R)
järgmiste omadustega:
(i) kui q < p ja p on hulga L element,
siis q on hulga L element
(ii) kui q < p ja q on hulga R element,
siis p on hulga R element
(iii) iga ratsionaalarv on kas hulga L või hulga R
(kuid mitte mõlema) element
(iv) hulgas L ei ole suurimat elementi
(b) jadade faktorhulgana
reaalarvude hulk on ratsionaalarvuliste Cauchy jadade hulga
faktorhulk sellise ekvivalentsi järgi, mis loeb jadasid
väärtustega a0, a1, a2, ... ja b0, b1, b2, ... ekvivalentseteks, kui
vahede jada a0 - b0, a1 - b1, a2 - b2, ... on nulljada
null \(0\) on ratsionaalarvude nulljada ekvivalentsiklass
üks \(1\) on ratsionaalarvuks \(1\) koonduva ratsionaalarvude jada ekvivalentsiklass

tehted
liitmine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) summa \(a+b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 + b_0, a_1 +b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
korrutamine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) korrutis \(a\cdot b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 \cdot b_0, a_1 \cdot b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
pöördarv
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\neq 0\) pöördarv \(\frac{1}{a}\) on
Cauchy jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) ekvivalentsiklass, kus $$b_i = \begin{cases}\frac{1}{a_i} & \text{kui $a_i\neq 0$}\\ 0 & \text{kui $a_i=0$}\end{cases}$$
jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) on Cauchy jada, sest \(a\neq 0\) tõttu on jadas \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) vaid lõplik arv nulle
jagamine
Reaalarvude \(a\) ja \(b\neq 0\) jagatis \(\frac{a}{b}\) on korrutis \(a\cdot\frac{1}{b}\)
astendamine (naturaalarvuga)
Cauchy jadaga \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\) aste \(a^n\) (kus \(n\in\mathbb{N}\)) on Cauchy jada \(a^n_0, a^n_1, a^n_2, \ldots \) ekvivalentsiklass
astendamine (täisarvuga)
Reaalarvu \(a\neq 0\) aste \(a^z\) (kus \(z\in\mathbb{Z}\)) on reaalarv \(a^n\) kui \(z\) kui täisarv on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((n,0)\) ja reaalarv \(\left(\frac{1}{a}\right)^n\) ,
kui \(z\) täisarvuna on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((0,n)\)

ülevaateid
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A1393ce072aa397c01073fd55bbf51955245e615407cf2329b2fffe4e%2BCOVER_PAGE%2BCOVER_PAGE.1

https://www.ipracticemath.com/learn/realnumber

http://mathworld.wolfram.com/RealNumber.html

https://www.lsco.edu/learningcenter/RealNumberChart.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number

vt ka
- imaginaararv
- kompleksarv

Toimub laadimine

real number

reaalarv

olemus
arv, mille saab püsialusega arvusüsteemis
esitada lõpliku või lõpmatu diskreetesitusega

Wiktionary:
1. (mathematics) the limit of a convergent sequence of rational numbers, whether the limit is a rational number such as 2, -5, or 2/7 or whether the limit is an irrational number such as the square root of two or the circumference of the circle whose radius is one
2. (computing) a floating-point number


formaalselt
(a) Dedekindi lõigetena
ratsionaalarvudest koosnevate hulkade paar (L,R)
järgmiste omadustega:
(i) kui q < p ja p on hulga L element,
siis q on hulga L element
(ii) kui q < p ja q on hulga R element,
siis p on hulga R element
(iii) iga ratsionaalarv on kas hulga L või hulga R
(kuid mitte mõlema) element
(iv) hulgas L ei ole suurimat elementi
(b) jadade faktorhulgana
reaalarvude hulk on ratsionaalarvuliste Cauchy jadade hulga
faktorhulk sellise ekvivalentsi järgi, mis loeb jadasid
väärtustega a0, a1, a2, ... ja b0, b1, b2, ... ekvivalentseteks, kui
vahede jada a0 - b0, a1 - b1, a2 - b2, ... on nulljada
null \(0\) on ratsionaalarvude nulljada ekvivalentsiklass
üks \(1\) on ratsionaalarvuks \(1\) koonduva ratsionaalarvude jada ekvivalentsiklass

tehted
liitmine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) summa \(a+b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 + b_0, a_1 +b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
korrutamine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) korrutis \(a\cdot b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 \cdot b_0, a_1 \cdot b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
pöördarv
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\neq 0\) pöördarv \(\frac{1}{a}\) on
Cauchy jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) ekvivalentsiklass, kus $$b_i = \begin{cases}\frac{1}{a_i} & \text{kui $a_i\neq 0$}\\ 0 & \text{kui $a_i=0$}\end{cases}$$
jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) on Cauchy jada, sest \(a\neq 0\) tõttu on jadas \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) vaid lõplik arv nulle
jagamine
Reaalarvude \(a\) ja \(b\neq 0\) jagatis \(\frac{a}{b}\) on korrutis \(a\cdot\frac{1}{b}\)
astendamine (naturaalarvuga)
Cauchy jadaga \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\) aste \(a^n\) (kus \(n\in\mathbb{N}\)) on Cauchy jada \(a^n_0, a^n_1, a^n_2, \ldots \) ekvivalentsiklass
astendamine (täisarvuga)
Reaalarvu \(a\neq 0\) aste \(a^z\) (kus \(z\in\mathbb{Z}\)) on reaalarv \(a^n\) kui \(z\) kui täisarv on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((n,0)\) ja reaalarv \(\left(\frac{1}{a}\right)^n\) ,
kui \(z\) täisarvuna on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((0,n)\)

ülevaateid
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A1393ce072aa397c01073fd55bbf51955245e615407cf2329b2fffe4e%2BCOVER_PAGE%2BCOVER_PAGE.1

https://www.ipracticemath.com/learn/realnumber

http://mathworld.wolfram.com/RealNumber.html

https://www.lsco.edu/learningcenter/RealNumberChart.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number

vt ka
- imaginaararv
- kompleksarv

Palun oodake...

Tõrge

real number

reaalarv

olemus
arv, mille saab püsialusega arvusüsteemis
esitada lõpliku või lõpmatu diskreetesitusega

Wiktionary:
1. (mathematics) the limit of a convergent sequence of rational numbers, whether the limit is a rational number such as 2, -5, or 2/7 or whether the limit is an irrational number such as the square root of two or the circumference of the circle whose radius is one
2. (computing) a floating-point number


formaalselt
(a) Dedekindi lõigetena
ratsionaalarvudest koosnevate hulkade paar (L,R)
järgmiste omadustega:
(i) kui q < p ja p on hulga L element,
siis q on hulga L element
(ii) kui q < p ja q on hulga R element,
siis p on hulga R element
(iii) iga ratsionaalarv on kas hulga L või hulga R
(kuid mitte mõlema) element
(iv) hulgas L ei ole suurimat elementi
(b) jadade faktorhulgana
reaalarvude hulk on ratsionaalarvuliste Cauchy jadade hulga
faktorhulk sellise ekvivalentsi järgi, mis loeb jadasid
väärtustega a0, a1, a2, ... ja b0, b1, b2, ... ekvivalentseteks, kui
vahede jada a0 - b0, a1 - b1, a2 - b2, ... on nulljada
null \(0\) on ratsionaalarvude nulljada ekvivalentsiklass
üks \(1\) on ratsionaalarvuks \(1\) koonduva ratsionaalarvude jada ekvivalentsiklass

tehted
liitmine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) summa \(a+b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 + b_0, a_1 +b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
korrutamine
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) ja \(b_0, b_1, b_2, \ldots \)
esitatud reaalavude \(a\) ja \(b\) korrutis \(a\cdot b\) on
Cauchy jadaga \(a_0 \cdot b_0, a_1 \cdot b_1, \ldots\) esitatud reaalarv
pöördarv
Cauchy jadadega \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\neq 0\) pöördarv \(\frac{1}{a}\) on
Cauchy jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) ekvivalentsiklass, kus $$b_i = \begin{cases}\frac{1}{a_i} & \text{kui $a_i\neq 0$}\\ 0 & \text{kui $a_i=0$}\end{cases}$$
jada \(b_0, b_1, b_2, \ldots \) on Cauchy jada, sest \(a\neq 0\) tõttu on jadas \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) vaid lõplik arv nulle
jagamine
Reaalarvude \(a\) ja \(b\neq 0\) jagatis \(\frac{a}{b}\) on korrutis \(a\cdot\frac{1}{b}\)
astendamine (naturaalarvuga)
Cauchy jadaga \(a_0, a_1, a_2, \ldots \) esitatud
reaalarvu \(a\) aste \(a^n\) (kus \(n\in\mathbb{N}\)) on Cauchy jada \(a^n_0, a^n_1, a^n_2, \ldots \) ekvivalentsiklass
astendamine (täisarvuga)
Reaalarvu \(a\neq 0\) aste \(a^z\) (kus \(z\in\mathbb{Z}\)) on reaalarv \(a^n\) kui \(z\) kui täisarv on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((n,0)\) ja reaalarv \(\left(\frac{1}{a}\right)^n\) ,
kui \(z\) täisarvuna on ekvivalentne
naturaalarvude paariga \((0,n)\)

ülevaateid
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A1393ce072aa397c01073fd55bbf51955245e615407cf2329b2fffe4e%2BCOVER_PAGE%2BCOVER_PAGE.1

https://www.ipracticemath.com/learn/realnumber

http://mathworld.wolfram.com/RealNumber.html

https://www.lsco.edu/learningcenter/RealNumberChart.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number

vt ka
- imaginaararv
- kompleksarv

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!