report (5)

akt (1); protokoll (3)

näiteid
examination report -- ekspertiisiakt
expert report -- ekspertiisiakt
inspection report -- kontrollakt
report of administrative offence --
-- haldusõiguserikkumise protokoll
report of destruction -- hävitamisakt
report of procedural act -- menetlustoimingu protokoll
report on the assessment of damages --
-- kahju hindamise akt
report on the destruction of evidence --
-- asitõendi hävitamise akt
survey report -- ülevaatusakt

vt ka
- protokoll (1)
- protokoll (2)

Toimub laadimine

report (5)

akt (1); protokoll (3)

näiteid
examination report -- ekspertiisiakt
expert report -- ekspertiisiakt
inspection report -- kontrollakt
report of administrative offence --
-- haldusõiguserikkumise protokoll
report of destruction -- hävitamisakt
report of procedural act -- menetlustoimingu protokoll
report on the assessment of damages --
-- kahju hindamise akt
report on the destruction of evidence --
-- asitõendi hävitamise akt
survey report -- ülevaatusakt

vt ka
- protokoll (1)
- protokoll (2)

Palun oodake...

Tõrge

report (5)

akt (1); protokoll (3)

näiteid
examination report -- ekspertiisiakt
expert report -- ekspertiisiakt
inspection report -- kontrollakt
report of administrative offence --
-- haldusõiguserikkumise protokoll
report of destruction -- hävitamisakt
report of procedural act -- menetlustoimingu protokoll
report on the assessment of damages --
-- kahju hindamise akt
report on the destruction of evidence --
-- asitõendi hävitamise akt
survey report -- ülevaatusakt

vt ka
- protokoll (1)
- protokoll (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!