random testing

stohhastiline testimine

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-4:
spetsifikatsioonipõhine testimismalli kavandamise meetod, mis toetub testimismallide genereerimisele
testimisobjekti juhuslikena valitud sisendandmete kasutamiseks
= specification-based test case design technique based on generating test cases to exercise randomly selected test item inputs

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_testing

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/nedlagte-emner/INF4290/v10/undervisningsmateriale/INF4290-RandomTesting.pdf

https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/66aa8ff0-e955-4feb-9ad1-d4ce59177e87/content

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784320/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

random testing

stohhastiline testimine

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-4:
spetsifikatsioonipõhine testimismalli kavandamise meetod, mis toetub testimismallide genereerimisele
testimisobjekti juhuslikena valitud sisendandmete kasutamiseks
= specification-based test case design technique based on generating test cases to exercise randomly selected test item inputs

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_testing

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/nedlagte-emner/INF4290/v10/undervisningsmateriale/INF4290-RandomTesting.pdf

https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/66aa8ff0-e955-4feb-9ad1-d4ce59177e87/content

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784320/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

random testing

stohhastiline testimine

olemus
ISO/IEC/IEEE 29119-4:
spetsifikatsioonipõhine testimismalli kavandamise meetod, mis toetub testimismallide genereerimisele
testimisobjekti juhuslikena valitud sisendandmete kasutamiseks
= specification-based test case design technique based on generating test cases to exercise randomly selected test item inputs

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_testing

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/nedlagte-emner/INF4290/v10/undervisningsmateriale/INF4290-RandomTesting.pdf

https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/66aa8ff0-e955-4feb-9ad1-d4ce59177e87/content

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784320/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!