reliability (1)

usaldatavus (1); usaldusväärsus (1)

olemus
Merriam-Webster:
1: the quality or state of being reliable
2: the extent to which an experiment, test, or measuring procedure yields the same results on repeated trials


ISO/TR 13569, ISO/IEC 21827, 27000, 22989 jt:
käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus
= property of consistent intended behaviour and results

ISO/IEC 27036:
süsteemi ja ta osade omadus täita oma ülesandeid täpselt ning tõrgeteta ja olulise halvenemiseta
= property of a system and its parts to perform its mission accurately and without failure or significant degradation

näiteid
reliability of evidence -- tõendite usaldusväärsus
reliable firm -- soliidne ettevõte
reliable information -- usaldusväärne informatsioon
reliable partner -- usaldustäratav partner
reliable source -- usaldusväärne allikas
reliable verification -- usaldusväärne kontroll

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(statistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_integrity

https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(computer_networking)

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_reliability

https://conjointly.com/kb/types-of-reliability/#internal-consistency-reliability

https://measuringu.com/measure-reliability/

vt ka
- usaldatavus (2)

Toimub laadimine

reliability (1)

usaldatavus (1); usaldusväärsus (1)

olemus
Merriam-Webster:
1: the quality or state of being reliable
2: the extent to which an experiment, test, or measuring procedure yields the same results on repeated trials


ISO/TR 13569, ISO/IEC 21827, 27000, 22989 jt:
käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus
= property of consistent intended behaviour and results

ISO/IEC 27036:
süsteemi ja ta osade omadus täita oma ülesandeid täpselt ning tõrgeteta ja olulise halvenemiseta
= property of a system and its parts to perform its mission accurately and without failure or significant degradation

näiteid
reliability of evidence -- tõendite usaldusväärsus
reliable firm -- soliidne ettevõte
reliable information -- usaldusväärne informatsioon
reliable partner -- usaldustäratav partner
reliable source -- usaldusväärne allikas
reliable verification -- usaldusväärne kontroll

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(statistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_integrity

https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(computer_networking)

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_reliability

https://conjointly.com/kb/types-of-reliability/#internal-consistency-reliability

https://measuringu.com/measure-reliability/

vt ka
- usaldatavus (2)

Palun oodake...

Tõrge

reliability (1)

usaldatavus (1); usaldusväärsus (1)

olemus
Merriam-Webster:
1: the quality or state of being reliable
2: the extent to which an experiment, test, or measuring procedure yields the same results on repeated trials


ISO/TR 13569, ISO/IEC 21827, 27000, 22989 jt:
käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus
= property of consistent intended behaviour and results

ISO/IEC 27036:
süsteemi ja ta osade omadus täita oma ülesandeid täpselt ning tõrgeteta ja olulise halvenemiseta
= property of a system and its parts to perform its mission accurately and without failure or significant degradation

näiteid
reliability of evidence -- tõendite usaldusväärsus
reliable firm -- soliidne ettevõte
reliable information -- usaldusväärne informatsioon
reliable partner -- usaldustäratav partner
reliable source -- usaldusväärne allikas
reliable verification -- usaldusväärne kontroll

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(statistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_integrity

https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_(computer_networking)

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_reliability

https://conjointly.com/kb/types-of-reliability/#internal-consistency-reliability

https://measuringu.com/measure-reliability/

vt ka
- usaldatavus (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!