risk communication and consultation

riskiteavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO/IEC 27000:
organisatsiooni pidevad ja iteratiivsed protsessid
riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega;
(i) see teave võib puudutada riskide
olemasolu, iseloomu, kuju, võimalikkust, tõsidust, hindamist, aktsepteeritavust, riskihalduse käsitlemist;
(ii) konsulteerimine on organisatsiooni ja ta riskiosaliste kahepoolne informeeritud suhtlus
enne mingi otsuse tegemist või suuna määramist,
protsess, mis toimib otsustamisele pigem mõju kui võimuga, on otsustamise lähtetegevus, mitte ühisotsustamine
= continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=AMIrBENRI80

https://info.undp.org/sites/ERM/SitePages/Step%204%20-%20Communication%20and%20Consultation.aspx

https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Communicating-Risk.pdf

Toimub laadimine

risk communication and consultation

riskiteavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO/IEC 27000:
organisatsiooni pidevad ja iteratiivsed protsessid
riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega;
(i) see teave võib puudutada riskide
olemasolu, iseloomu, kuju, võimalikkust, tõsidust, hindamist, aktsepteeritavust, riskihalduse käsitlemist;
(ii) konsulteerimine on organisatsiooni ja ta riskiosaliste kahepoolne informeeritud suhtlus
enne mingi otsuse tegemist või suuna määramist,
protsess, mis toimib otsustamisele pigem mõju kui võimuga, on otsustamise lähtetegevus, mitte ühisotsustamine
= continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=AMIrBENRI80

https://info.undp.org/sites/ERM/SitePages/Step%204%20-%20Communication%20and%20Consultation.aspx

https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Communicating-Risk.pdf

Palun oodake...

Tõrge

risk communication and consultation

riskiteavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO/IEC 27000:
organisatsiooni pidevad ja iteratiivsed protsessid
riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega;
(i) see teave võib puudutada riskide
olemasolu, iseloomu, kuju, võimalikkust, tõsidust, hindamist, aktsepteeritavust, riskihalduse käsitlemist;
(ii) konsulteerimine on organisatsiooni ja ta riskiosaliste kahepoolne informeeritud suhtlus
enne mingi otsuse tegemist või suuna määramist,
protsess, mis toimib otsustamisele pigem mõju kui võimuga, on otsustamise lähtetegevus, mitte ühisotsustamine
= continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=AMIrBENRI80

https://info.undp.org/sites/ERM/SitePages/Step%204%20-%20Communication%20and%20Consultation.aspx

https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Communicating-Risk.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!