resource class

ressursiklass

olemus
ISO/IEC 2382-36:
kogum ressursse, mis on identifitseeritavad loendiga või piiride ja tähenduse kirjeldusega, ning mille omadused ja käitumine järgivad ühesugust reeglit
= set of resources that can be identified by listing or description of boundaries and meaning and whose properties and behaviour follow the same rule

näiteid
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project-management/23d/oapfm/resource-classes.html

Toimub laadimine

resource class

ressursiklass

olemus
ISO/IEC 2382-36:
kogum ressursse, mis on identifitseeritavad loendiga või piiride ja tähenduse kirjeldusega, ning mille omadused ja käitumine järgivad ühesugust reeglit
= set of resources that can be identified by listing or description of boundaries and meaning and whose properties and behaviour follow the same rule

näiteid
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project-management/23d/oapfm/resource-classes.html

Palun oodake...

Tõrge

resource class

ressursiklass

olemus
ISO/IEC 2382-36:
kogum ressursse, mis on identifitseeritavad loendiga või piiride ja tähenduse kirjeldusega, ning mille omadused ja käitumine järgivad ühesugust reeglit
= set of resources that can be identified by listing or description of boundaries and meaning and whose properties and behaviour follow the same rule

näiteid
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project-management/23d/oapfm/resource-classes.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!