round operation (2)

ümardus

olemus
arvu asendamine ta ligikaudse väärtusega,
mis on lühem, lihtsam või selgem
= replacing a number with an approximate value that is shorter, simpler or clearer

näiteid
- irratsionaalarvu asemele murd: π ≈ 22/7, √2 ≈ 1,414
- perioodmurru asemele protsentosa: 2/3 ≈ 66,67%
- kümnendmurru asemele lühem: 8,73094 ≈ 8,731
- ühiku asemele suurem ühik: 122 ≈ 10 tosinat

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding

Toimub laadimine

round operation (2)

ümardus

olemus
arvu asendamine ta ligikaudse väärtusega,
mis on lühem, lihtsam või selgem
= replacing a number with an approximate value that is shorter, simpler or clearer

näiteid
- irratsionaalarvu asemele murd: π ≈ 22/7, √2 ≈ 1,414
- perioodmurru asemele protsentosa: 2/3 ≈ 66,67%
- kümnendmurru asemele lühem: 8,73094 ≈ 8,731
- ühiku asemele suurem ühik: 122 ≈ 10 tosinat

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding

Palun oodake...

Tõrge

round operation (2)

ümardus

olemus
arvu asendamine ta ligikaudse väärtusega,
mis on lühem, lihtsam või selgem
= replacing a number with an approximate value that is shorter, simpler or clearer

näiteid
- irratsionaalarvu asemele murd: π ≈ 22/7, √2 ≈ 1,414
- perioodmurru asemele protsentosa: 2/3 ≈ 66,67%
- kümnendmurru asemele lühem: 8,73094 ≈ 8,731
- ühiku asemele suurem ühik: 122 ≈ 10 tosinat

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!