recursion

rekursioon

olemus
endakordus: olemi (objekti või protsessi)
määramine, kirjeldamine, esitus tema enda sees,
nii et olem on enda osa
= self-repetition: defining, describing, representing an entity (object or process) within itself, so that the entity is part of itself

näiteid
(a) matemaatikas:
funktsiooni väärtuse sõltuvus eelmistest väärtustest
Wiktionary:
2.(mathematics) the act of defining an object (usually a function) in terms of that object itself.
http://mathworld.wolfram.com/RecursiveFunction.html

(b) programmikeeles:
funktsiooni (protseduuri) otsene või kaudne kutse tema enda seest
Wiktionary:
3. (programming) the invocation of a procedure from within itself
http://www.thegeekstuff.com/2013/09/c-recursion/

(c) loomulikus keeles:
keele elemendi või grammatilise struktuuri tüübi kordus,
näiteks prefiksi kordumine:
= in natural language: repetition of a linguistic element or type of grammatical structure; example: anti-anti-forensics
https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion

Toimub laadimine

recursion

rekursioon

olemus
endakordus: olemi (objekti või protsessi)
määramine, kirjeldamine, esitus tema enda sees,
nii et olem on enda osa
= self-repetition: defining, describing, representing an entity (object or process) within itself, so that the entity is part of itself

näiteid
(a) matemaatikas:
funktsiooni väärtuse sõltuvus eelmistest väärtustest
Wiktionary:
2.(mathematics) the act of defining an object (usually a function) in terms of that object itself.
http://mathworld.wolfram.com/RecursiveFunction.html

(b) programmikeeles:
funktsiooni (protseduuri) otsene või kaudne kutse tema enda seest
Wiktionary:
3. (programming) the invocation of a procedure from within itself
http://www.thegeekstuff.com/2013/09/c-recursion/

(c) loomulikus keeles:
keele elemendi või grammatilise struktuuri tüübi kordus,
näiteks prefiksi kordumine:
= in natural language: repetition of a linguistic element or type of grammatical structure; example: anti-anti-forensics
https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion

Palun oodake...

Tõrge

recursion

rekursioon

olemus
endakordus: olemi (objekti või protsessi)
määramine, kirjeldamine, esitus tema enda sees,
nii et olem on enda osa
= self-repetition: defining, describing, representing an entity (object or process) within itself, so that the entity is part of itself

näiteid
(a) matemaatikas:
funktsiooni väärtuse sõltuvus eelmistest väärtustest
Wiktionary:
2.(mathematics) the act of defining an object (usually a function) in terms of that object itself.
http://mathworld.wolfram.com/RecursiveFunction.html

(b) programmikeeles:
funktsiooni (protseduuri) otsene või kaudne kutse tema enda seest
Wiktionary:
3. (programming) the invocation of a procedure from within itself
http://www.thegeekstuff.com/2013/09/c-recursion/

(c) loomulikus keeles:
keele elemendi või grammatilise struktuuri tüübi kordus,
näiteks prefiksi kordumine:
= in natural language: repetition of a linguistic element or type of grammatical structure; example: anti-anti-forensics
https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!