AKIT
English Eesti

prefix

prefiks, eesliide

olemus
(a) loomulikus keeles
ISO 4:
tüvele või teisele prefiksile eelnev afiks

https://en.wikipedia.org/wiki/Prefix

(b) kontekstist sõltuvas ülekantud tähenduses
ISO/IEC 11571:
määratletud algusnumbrid, mis
määravad numbriplaani või
piirkonna, kus järgnevatel kohtadel
on tähenduslik number

ISO/IEC 19773:
element postiaadressi muude elementide ees

ISO 21210:
teatav arv IP-aadressi algusbitte

näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
https://u20.freesoft.org/CIE/Course/Subnet/5.htm

vt ka
- afiks
- infiks
- kahendprefiks
- kümnendprefiks
- prefiksesitus
- prefiksita esitus
- prefiksnotatsioon
- sufiks
- valikprefiksiga kollisioonrünne