affix

afiks, liide

olemus
tuletus- või muuteosis sõna koostises :
juurega või teise liitega liitunud morfeem,
ei esine iseseisva sõnana;
asendi järgi sõnas on alaliigid:
- prefiks = eesliide
- infiks = siseliide
- sufiks = järelliide

ISO 4:
sõnatüvele lisatav morfeem
tähenduse või kategooria muutmiseks,
mitte tüvi ega lõpp
=
morpheme which is neither a stem nor an ending but which is attached to the stem in order to change its meaning or its lexical or grammatical category

ISO 832:
tähed, mis on lisatud
sõna või juure algusesse, lõppu või sisse,
tuletissõna või muutevormi saamiseks
=
one or more letters attached to the beginning or end of a word or root, or inserted within a word or root and serving to produce a derivative word or an inflectional form

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Affix

Toimub laadimine

affix

afiks, liide

olemus
tuletus- või muuteosis sõna koostises :
juurega või teise liitega liitunud morfeem,
ei esine iseseisva sõnana;
asendi järgi sõnas on alaliigid:
- prefiks = eesliide
- infiks = siseliide
- sufiks = järelliide

ISO 4:
sõnatüvele lisatav morfeem
tähenduse või kategooria muutmiseks,
mitte tüvi ega lõpp
=
morpheme which is neither a stem nor an ending but which is attached to the stem in order to change its meaning or its lexical or grammatical category

ISO 832:
tähed, mis on lisatud
sõna või juure algusesse, lõppu või sisse,
tuletissõna või muutevormi saamiseks
=
one or more letters attached to the beginning or end of a word or root, or inserted within a word or root and serving to produce a derivative word or an inflectional form

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Affix

Palun oodake...

Tõrge

affix

afiks, liide

olemus
tuletus- või muuteosis sõna koostises :
juurega või teise liitega liitunud morfeem,
ei esine iseseisva sõnana;
asendi järgi sõnas on alaliigid:
- prefiks = eesliide
- infiks = siseliide
- sufiks = järelliide

ISO 4:
sõnatüvele lisatav morfeem
tähenduse või kategooria muutmiseks,
mitte tüvi ega lõpp
=
morpheme which is neither a stem nor an ending but which is attached to the stem in order to change its meaning or its lexical or grammatical category

ISO 832:
tähed, mis on lisatud
sõna või juure algusesse, lõppu või sisse,
tuletissõna või muutevormi saamiseks
=
one or more letters attached to the beginning or end of a word or root, or inserted within a word or root and serving to produce a derivative word or an inflectional form

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Affix

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!