AKIT
English Eesti

attestation

atesteerimine; atesteering

(1) formaalne tõendus, sealhulgas

ISO/IEC 17000: läbivaatusele järgnenud otsuse põhjal väljastatud kinnitus sellele, et spetsifitseeritud nõuete täidetust on tõendatud; vastavuse kinnitus kinnitab, et spetsifitseeritud nõuded on täidetud, kuid ei tähenda veel lepinguliste või muude seadusjärgsete garantiide võimaldamist; esimese poole ja kolmanda poole atesteerimistegevusi eristatakse terminitega deklareerimine ja sertifitseerimine, teise poole puhul eriterminit pole

ISO/IEC 29109: otsuse põhjal väljastatud kinnitus sellele, et spetsifitseeritud nõuete täidetust on tõendatud

(2) krüptograafiline tõendus

ISO/IEC 27039: avaliku võtmega krüpteerimise variant, mis võimaldab sissetungi tõrje süsteemi programmidel ja seadmetel autentida oma identiteeti kaugpooltele

(3) = pädevuskinnitus

(4) = kutsekvalifikatsiooni tõendamine