AKIT
English Eesti

identity (1)

identiteet

olemus
(1a) kontekstis eristav tunnustik
ISO/IEC 24713, biomeetria:
isiku identiteet tavalises tähenduses,
määratlevateks atribuutideks võivad olla
- nimi
- isiksuse või välimuse aspektid
- rakenduse ja lõppkasutaja vaheline tehingulugu
- rahvus
- haridusandmed
- tööandja
- teabeload
- rahalised ja krediidiandmed
- isikudokument (sünnitunnistus, pass vm)
ISO/IEC 23093:
karakteristikud, mis määravad,
kes või mis on isik või asi
ISO/IEC 30124, NIST SP 800-63-1:
atribuudiväärtuste kogum, mis võimaldab isikut
konkreetses kontekstis teistest isikutest eristada
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_formation

(1b) ISO/IEC 29100:
atribuudistik, mis võimaldab
- isikuandmesubjekti tuvastada
- temaga ühendust võtta või
- tema asukohta määrata

(1c) ISO/IEC 24760:
olemiga seotud atribuudistik, kusjuures
- olemil võib olla mitu identiteeti
- mitmel olemil võib olla üks identiteet

vt ka
- autenditud identiteet
- digitaalidentiteet
- e-identiteedihaldus
- e-identiteet, eID
- identiteedi kontroll
- identiteedi paljastamine
- identiteedi tõestamine
- identiteedihaldus
- identiteedikandur
- identiteediliit
- identiteedipõhine hübriidšiffer
- identiteedipõhine krüptosüsteem
- identiteedipõhine turvapoliitika
- identiteedipõhine võtmekapselduse mehhanism
- identiteediserver
- identiteedistring
- identiteeditarnija
- identiteediteabe kontroll
- identiteediteenus
- identiteedivarjaja
- identiteet teenusena, pilveltidentiteet
- identiteetkrüptograafia
- identiteetšiffer
- liitidentiteet
- mobiilidentiteet
- organisatsiooni identiteet
- pilvidentiteet
- suveräänidentiteet
- tahkidentiteet
- virtuaalne identiteet