AKIT
English Eesti

identity (1)

identiteet

(1a) tavalistes tähendustes, sealhulgas biomeetrias (ISO/IEC 24713):
- määratlevateks atribuutideks võivad olla
----- nimi
----- isiksuse või välimuse aspektid
----- rakenduse ja lõppkasutaja vaheline tehingulugu
----- rahvus
----- haridusandmed
----- tööandja
----- teabeload
----- rahalised ja krediidiandmed
----- isikudokument (sünnitunnistus, pass vm)

(1b) ISO/IEC 29100: atribuudistik, mis võimaldab
- isikuandmesubjekti tuvastada
- temaga ühendust võtta või
- tema asukohta määrata

(1c) ISO/IEC 30124, NIST SP 800-63-1: atribuudiväärtuste kogum, mis võimaldab isikut konkreetses kontekstis teistest isikutest eristada

(1d) ISO/IEC 24760: olemiga seotud atribuudistik, kusjuures
- olemil võib olla mitu identiteeti
- mitmel olemil võib olla üks identiteet