AKIT
English Eesti

object

objekt (1)

olemus
(1a) filosoofias: reaalne olem
https://en.wikipedia.org/wiki/Object_(philosophy)

(1b) subjekti sihmärkolem
kontekstist sõltuvas tähenduses:
käsitlus-, huvi-, uurimis-, juhtimis-, arendus-, ründe- vm objekt
ISO 1087, 5127:
igasugune tajutav või kujuteldav:
- aineline (masin, paberileht, teemant)
- ainetu (teisendustegur, projekti plaan)
- kujuteldav (ükssarv)
https://en.wikipedia.org/wiki/Object
ISO 22300:
eraldi üksikolem, mis on identifitseeritav
= single and distinct entity that can be identified

(1c) matemaatikas ja matemaatikafilosoofias
määratletav ja uuritav abstraktne olem
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_object

(1d) programmikeeltes
olem virtuaalruumis,
operatsioonide ning nende toimet säilitavate
andmete kogum, on määratud
olekute, käitumise, atribuudiväärtuste ja operatsioonidega (meetoditega)
https://en.wikipedia.org/wiki/Object_(computer_science)

(1e) infoturbes, ISO/IEC 15408 (CC):
hindamisobjekti koostisse kuuluv passiivne olem,
mis sisaldab või võtab vastu teavet ja
millega subjektid sooritavad operatsioone
=
passive entity in the TOE, that contains or receives information, and upon which subjects perform operations

(1f) infoturbes, ISO/IEC 27000:
olem, mida kirjeldatakse
ta atribuutide mõõtmise kaudu
= any item that has attributes which can
be characterized through measurement


(1g) lingvistikas:
sihitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Object_(grammar)

vt ka
- bloob, suur kahendobjekt
- brauseri abiobjekt, BHO
- hagi objekt
- hindamisobjekt, TOE
- kohtuvaidluse objekt
- komponent-hindamisobjekt
- kontekstiobjekt
- läbivaatuse objekt
- leiutise objekt, leiutusobjekt
- liit-hindamisobjekt
- litsentsi objekt
- meediumiobjekt
- menüüobjekt
- objekt (3)
- objekt (4); territoorium; hooned; ruumid
- objekt-relatsioonvastendus, ORM
- objektiidentifikaator, OID
- objektima; esemestama; objektina käsitama
- objektimine
- objektinumber, LUN
- objektiskeem
- objektkeel
- objektkood
- patendi objekt
- patenditud objekt
- patendiõiguse objekt
- patentimisobjekt
- patentne objekt
- PHP-objektisüst
- sihtmärk; objekt (2); sihtolem (2)
- sihtobjekt
- taotluse objekt
- testimisobjekt