AKIT
English Eesti

object

objekt (1)

olemus

(1a) filosoofias: reaalne olem

(1b) üldtähenduses
subjekti sihmärkolem (käsitlus-, huvi-, uurimis-, juhtimis-, arendus-, ründe- vm objekt)
ISO 1087, 5127:
igasugune tajutav või kujuteldav, võib olla
- aineline (masin, paberileht, teemant)
- ainetu (teisendustegur, projekti plaan)
- kujuteldav (ükssarv)

(1c) matemaatikas ja matemaatikafilosoofias
määratletav ja uuritav abstraktne olem

(1d) programmikeeltes
olem virtuaalruumis,
- on määratud olekute, käitumise, atribuudiväärtuste ja operatsioonidega (meetoditega)
- operatsioonide ning nende toimet salvestavate ja säilitavate andmete kogum

(1e) Ühiskriteeriumid:
hindamisobjekti koostisse kuuluv passiivne olem,
mis sisaldab või võtab vastu teavet ja
millega subjektid sooritavad operatsioone

(1f) infoturbes (ISO/IEC 27000):
olem, mida kirjeldatakse ta atribuutide mõõtmise kaudu

(1g) lingvistikas: sihitis

vt ka
- bloob, suur kahendobjekt
- brauseri abiobjekt, BHO
- hagi objekt
- hindamisobjekt, TOE
- kohtuvaidluse objekt
- komponent-hindamisobjekt
- kontekstiobjekt
- läbivaatuse objekt
- leiutise objekt, leiutusobjekt
- liit-hindamisobjekt
- litsentsi objekt
- meediumiobjekt
- menüüobjekt
- objekt (3)
- objekt (4); territoorium; hooned; ruumid
- objekt-relatsioonvastendus, ORM
- objektiidentifikaator, OID
- objektima; esemestama; objektina käsitama
- objektimine
- objektinumber, LUN
- objektiskeem
- objektkeel
- objektkood
- patendi objekt
- patenditud objekt
- patendiõiguse objekt
- patentimisobjekt
- patentne objekt
- PHP-objektisüst
- sihtmärk; objekt (2); sihtolem (2)
- sihtobjekt
- taotluse objekt
- testimisobjekt