optically variable device

muutoptiline element

olemus
aluspinnale trükitud, pressitud või graveeritud element,
mis tekitab optilisi efekte, st kujutis sõltub
valgustus- või vaatlustingimustest ning tekitab
liikumist, värvuse muutumist, virvendust vms
= a visual device that creates a change or shift in appearance

näiteid
difraktiivelement, iiristrükk, kinegramm, turvahologramm

https://duckduckgo.com/?va=v&t=ha&q=optically+variable+device&iax=images&ia=images

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_variable_device

https://csiropedia.csiro.au/optically-variable-devices/

https://platform.keesingtechnologies.com/innovations-in-optically-variable-devices/

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251776/FULLTEXT01

turvarakendusi (applications)
kopeerimatuse või kopeerimiskeerukuse tõttu
kasutatakse turvaelemendina võltsimise tõrjeks
paberdokumentidel, paberrahal, ID-kaartidel
= used as a security feature to prevent counterfeiting on paper documents, banknotes, ID cards due to non-copyability or copying complexity

vt ka
- iiristus

Toimub laadimine

optically variable device

muutoptiline element

olemus
aluspinnale trükitud, pressitud või graveeritud element,
mis tekitab optilisi efekte, st kujutis sõltub
valgustus- või vaatlustingimustest ning tekitab
liikumist, värvuse muutumist, virvendust vms
= a visual device that creates a change or shift in appearance

näiteid
difraktiivelement, iiristrükk, kinegramm, turvahologramm

https://duckduckgo.com/?va=v&t=ha&q=optically+variable+device&iax=images&ia=images

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_variable_device

https://csiropedia.csiro.au/optically-variable-devices/

https://platform.keesingtechnologies.com/innovations-in-optically-variable-devices/

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251776/FULLTEXT01

turvarakendusi (applications)
kopeerimatuse või kopeerimiskeerukuse tõttu
kasutatakse turvaelemendina võltsimise tõrjeks
paberdokumentidel, paberrahal, ID-kaartidel
= used as a security feature to prevent counterfeiting on paper documents, banknotes, ID cards due to non-copyability or copying complexity

vt ka
- iiristus

Palun oodake...

Tõrge

optically variable device

muutoptiline element

olemus
aluspinnale trükitud, pressitud või graveeritud element,
mis tekitab optilisi efekte, st kujutis sõltub
valgustus- või vaatlustingimustest ning tekitab
liikumist, värvuse muutumist, virvendust vms
= a visual device that creates a change or shift in appearance

näiteid
difraktiivelement, iiristrükk, kinegramm, turvahologramm

https://duckduckgo.com/?va=v&t=ha&q=optically+variable+device&iax=images&ia=images

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_variable_device

https://csiropedia.csiro.au/optically-variable-devices/

https://platform.keesingtechnologies.com/innovations-in-optically-variable-devices/

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251776/FULLTEXT01

turvarakendusi (applications)
kopeerimatuse või kopeerimiskeerukuse tõttu
kasutatakse turvaelemendina võltsimise tõrjeks
paberdokumentidel, paberrahal, ID-kaartidel
= used as a security feature to prevent counterfeiting on paper documents, banknotes, ID cards due to non-copyability or copying complexity

vt ka
- iiristus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!