ontology

ontoloogia

olemus
(1) filosoofias (in philosophy):
olemise, oleva, muutumise ja tegelikkuse
loomuse, olemisviiside ja suhete käsitlus:
uurib, milliseid olemeid on või võib olla ning
kuidas neid rühmitada ja liigendada;
kesksed mõisted on
olemine, struktuur, omadused, ruum, aeg, liikumine

Merriam-Webster:
1. : a branch of metaphysics concerned with the nature and relations of being
2. : a particular theory about the nature of being or the kinds of things that have existence


http://www.ontology.co/

https://plato.stanford.edu/entries/logic-ontology/

http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/Ontology_of_Philosophy.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ontology

https://dorshon.com/wp-content/uploads/2019/02/An-Introduction-to-Ontology-by-Nikk-Effingham.pdf

(2) informaatikas (in computer science):
filosoofilise ontoloogia rakendamine mingi teadmusala
formaliseerimiseks kontseptuaalskeemiga, mis
peegeldab tegelikkuse mingit osa, nimetades ja määratledes ala kõik olulised mõisted ning kirjeldades seoseid nende mõistete vahel; rakendusalad on näiteks
- talitlusprotsesside modelleerimine
- semantiline võrk
- intellektitehnika

Wiktionary:
(countable, computer science, information science) a structure of concepts or entities within a domain, organized by relationships; a system model

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi teadmusvaldkonnakirjeldamiseks kasutatavate terminite loogiline struktuur, mis sisaldab kasutatavate terminite määratlusi ja nende seoseid
= a logical structure of the terms used to describe a domain of knowledge, including both the definitions of the applicable terms and their relationships.

https://www.techopedia.com/definition/591/computer-ontology

https://www.youtube.com/watch?v=jfUPLuPL3Ho

http://springuniversity.bc3research.org/wp-content/uploads/2016/05/Lecture-9_Ontologies.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_ontology

https://direct.mit.edu/dint/article/2/3/379/94891/The-Computer-Science-Ontology-A-Comprehensive

https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/dws/Files_Teaching/Semantic_Web_Technologies/SWT08-Ontology-Engineering.pdf

https://oa.upm.es/10381/1/An_Introduction.pdf

http://www.meteck.org/teaching/SA/MOWS10OntoEngCouse.html

http://www.meteck.org/teaching/OntoEngLectureNotes14.pdf

http://erk.dk/wp-content/uploads/2018/10/From-Wittgenstein-to-Ontology-Engineering.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784359/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- mõiste
- taksonoomia

Toimub laadimine

ontology

ontoloogia

olemus
(1) filosoofias (in philosophy):
olemise, oleva, muutumise ja tegelikkuse
loomuse, olemisviiside ja suhete käsitlus:
uurib, milliseid olemeid on või võib olla ning
kuidas neid rühmitada ja liigendada;
kesksed mõisted on
olemine, struktuur, omadused, ruum, aeg, liikumine

Merriam-Webster:
1. : a branch of metaphysics concerned with the nature and relations of being
2. : a particular theory about the nature of being or the kinds of things that have existence


http://www.ontology.co/

https://plato.stanford.edu/entries/logic-ontology/

http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/Ontology_of_Philosophy.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ontology

https://dorshon.com/wp-content/uploads/2019/02/An-Introduction-to-Ontology-by-Nikk-Effingham.pdf

(2) informaatikas (in computer science):
filosoofilise ontoloogia rakendamine mingi teadmusala
formaliseerimiseks kontseptuaalskeemiga, mis
peegeldab tegelikkuse mingit osa, nimetades ja määratledes ala kõik olulised mõisted ning kirjeldades seoseid nende mõistete vahel; rakendusalad on näiteks
- talitlusprotsesside modelleerimine
- semantiline võrk
- intellektitehnika

Wiktionary:
(countable, computer science, information science) a structure of concepts or entities within a domain, organized by relationships; a system model

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi teadmusvaldkonnakirjeldamiseks kasutatavate terminite loogiline struktuur, mis sisaldab kasutatavate terminite määratlusi ja nende seoseid
= a logical structure of the terms used to describe a domain of knowledge, including both the definitions of the applicable terms and their relationships.

https://www.techopedia.com/definition/591/computer-ontology

https://www.youtube.com/watch?v=jfUPLuPL3Ho

http://springuniversity.bc3research.org/wp-content/uploads/2016/05/Lecture-9_Ontologies.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_ontology

https://direct.mit.edu/dint/article/2/3/379/94891/The-Computer-Science-Ontology-A-Comprehensive

https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/dws/Files_Teaching/Semantic_Web_Technologies/SWT08-Ontology-Engineering.pdf

https://oa.upm.es/10381/1/An_Introduction.pdf

http://www.meteck.org/teaching/SA/MOWS10OntoEngCouse.html

http://www.meteck.org/teaching/OntoEngLectureNotes14.pdf

http://erk.dk/wp-content/uploads/2018/10/From-Wittgenstein-to-Ontology-Engineering.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784359/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- mõiste
- taksonoomia

Palun oodake...

Tõrge

ontology

ontoloogia

olemus
(1) filosoofias (in philosophy):
olemise, oleva, muutumise ja tegelikkuse
loomuse, olemisviiside ja suhete käsitlus:
uurib, milliseid olemeid on või võib olla ning
kuidas neid rühmitada ja liigendada;
kesksed mõisted on
olemine, struktuur, omadused, ruum, aeg, liikumine

Merriam-Webster:
1. : a branch of metaphysics concerned with the nature and relations of being
2. : a particular theory about the nature of being or the kinds of things that have existence


http://www.ontology.co/

https://plato.stanford.edu/entries/logic-ontology/

http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/Ontology_of_Philosophy.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ontology

https://dorshon.com/wp-content/uploads/2019/02/An-Introduction-to-Ontology-by-Nikk-Effingham.pdf

(2) informaatikas (in computer science):
filosoofilise ontoloogia rakendamine mingi teadmusala
formaliseerimiseks kontseptuaalskeemiga, mis
peegeldab tegelikkuse mingit osa, nimetades ja määratledes ala kõik olulised mõisted ning kirjeldades seoseid nende mõistete vahel; rakendusalad on näiteks
- talitlusprotsesside modelleerimine
- semantiline võrk
- intellektitehnika

Wiktionary:
(countable, computer science, information science) a structure of concepts or entities within a domain, organized by relationships; a system model

ISO/IEC/IEEE 24765:
mingi teadmusvaldkonnakirjeldamiseks kasutatavate terminite loogiline struktuur, mis sisaldab kasutatavate terminite määratlusi ja nende seoseid
= a logical structure of the terms used to describe a domain of knowledge, including both the definitions of the applicable terms and their relationships.

https://www.techopedia.com/definition/591/computer-ontology

https://www.youtube.com/watch?v=jfUPLuPL3Ho

http://springuniversity.bc3research.org/wp-content/uploads/2016/05/Lecture-9_Ontologies.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_ontology

https://direct.mit.edu/dint/article/2/3/379/94891/The-Computer-Science-Ontology-A-Comprehensive

https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/dws/Files_Teaching/Semantic_Web_Technologies/SWT08-Ontology-Engineering.pdf

https://oa.upm.es/10381/1/An_Introduction.pdf

http://www.meteck.org/teaching/SA/MOWS10OntoEngCouse.html

http://www.meteck.org/teaching/OntoEngLectureNotes14.pdf

http://erk.dk/wp-content/uploads/2018/10/From-Wittgenstein-to-Ontology-Engineering.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1784359/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- mõiste
- taksonoomia

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!