AKIT
English Eesti

concept (1)

mõiste

When people hear some words,
they normally believe that
there's some thought behind them. — Goethe, Faust


olemus
tegeliku või kujuteldava maailma mingi osa
abstraktne mudel:
- teadmus- ja tähendusüksus
- mitte sõna, vaid sõnaga tähistatav tähendus
- mitmetähenduslik sõna tähistab mitut mõistet,
vt näiteks control käesolevas sõnastikus

ISO 1087, 5127:
objekte esitav teadmusüksus, mis on loodud karakteristikute ainukombinatsiooniga

näiteid
https://simplicable.com/new/concept

https://i.pinimg.com/originals/22/85/24/2285243d33b7e55b55c491a3f804067c.jpg

mõiste esitusviise
- määratlus
- seletus
- näide
- illustratsioon
- makett

https://www.presentation-guru.com/the-best-way-to-explain-complex-concepts-part-1/

mõiste tähis
oskuskeeles tähistab mõistet termin või sümbol

https://pl.pinterest.com/infodiagram/abstract-concept-presentation/

vt ka
- mõistemärk
- semantika
- taksonoomia
- https://plato.stanford.edu/entries/logical-atomism/