AKIT
English Eesti

concept (1)

mõiste

When people hear some words,
they normally believe that
there's some thought behind them. — Goethe, Faust


olemus
tegeliku või kujuteldava maailma mingi osa
abstraktne mudel:
- teadmus- ja tähendusüksus
- mitte sõna, vaid sõnaga tähistatav tähendus
- mitmetähenduslik sõna tähistab mitut mõistet,
vt näiteks control käesolevas sõnastikus
ISO 1087, 5127:
objekte esitav teadmusüksus, mis on loodud karakteristikute ainukombinatsiooniga
= unit of knowledge created by a unique combination of characteristics

näiteid
https://simplicable.com/new/concept
https://i.pinimg.com/originals/22/85/24/2285243d33b7e55b55c491a3f804067c.jpg

mõiste esitusviise
definition -- määratlus
explanation -- seletus
example -- näide
illustration -- illustratsioon
mock-up -- makett
https://www.presentation-guru.com/the-best-way-to-explain-complex-concepts-part-1/

mõiste tähis
oskuskeeles tähistab mõistet termin või sümbol
https://pl.pinterest.com/infodiagram/abstract-concept-presentation/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Concept

https://study.com/academy/lesson/types-of-concepts-superordinate-subordinate-and-basic.html

https://ifioque.com/psyche/concept-formation

https://plato.stanford.edu/entries/logical-atomism/

vt ka
- mõistemärk
- semantika
- taksonoomia