AKIT
English Eesti

concept (1)

mõiste

When people hear some words, they normally believe that there's some thought behind them. —Goethe, Faust

olemus
tegeliku või kujuteldava maailma mingi osa abstraktne mudel:
- teadmus- ja tähendusüksus
- mitte sõna, vaid sõnaga tähistatav tähendus
- mitmetähenduslik sõna tähistab mitut mõistet, vt käesolev sõnastik

ISO 1087, 5127: objekte esitav karakteristikute ainukombinatsiooniga loodud teadmusüksus

mõiste esitusviise
- määratlus
- seletus
- näide
- illustratsioon
- makett vm

mõiste tähis
oskuskeeles on termin või sümbol

vt ka
- semantika
- taksonoomia
- https://plato.stanford.edu/entries/logical-atomism/