cylindrical coordinate system

silinderkoordinaadistik

olemus
ISO 19111:
kolmemõõtmeline koordinaadistik eukleidilises ruumis,
kus asukoha määravad
kaks lineaarkoordinaati ja üks nurgakoordinaat
= three-dimensional coordinate system in Euclidean space in which position is specified by two linear coordinates and one angular coordinate

ISO 10209:
koordinaadistik, mis põhineb rõhtsel baassirgel
ning selle alguspunktil ja mõõtühikutel
= coordinate system based on a reference system given by a reference horizontally oriented straight line and its origin and units of measure

ISO/IEC 19794 (biomeetria):
kolmemõõtmeline polaarkoordinaadistik, milles
punkt kirjeldatakse kolme komponendiga
(raadius, asimuut, kõrgus)
= three-dimensional polar coordinate system describing a point by the three components radius, azimuth and height

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_coordinate_system

http://mathworld.wolfram.com/CylindricalCoordinates.html

http://mathonline.wikidot.com/the-cylindrical-coordinate-system

https://www.cpp.edu/~ajm/materials/delcyl.pdf

Toimub laadimine

cylindrical coordinate system

silinderkoordinaadistik

olemus
ISO 19111:
kolmemõõtmeline koordinaadistik eukleidilises ruumis,
kus asukoha määravad
kaks lineaarkoordinaati ja üks nurgakoordinaat
= three-dimensional coordinate system in Euclidean space in which position is specified by two linear coordinates and one angular coordinate

ISO 10209:
koordinaadistik, mis põhineb rõhtsel baassirgel
ning selle alguspunktil ja mõõtühikutel
= coordinate system based on a reference system given by a reference horizontally oriented straight line and its origin and units of measure

ISO/IEC 19794 (biomeetria):
kolmemõõtmeline polaarkoordinaadistik, milles
punkt kirjeldatakse kolme komponendiga
(raadius, asimuut, kõrgus)
= three-dimensional polar coordinate system describing a point by the three components radius, azimuth and height

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_coordinate_system

http://mathworld.wolfram.com/CylindricalCoordinates.html

http://mathonline.wikidot.com/the-cylindrical-coordinate-system

https://www.cpp.edu/~ajm/materials/delcyl.pdf

Palun oodake...

Tõrge

cylindrical coordinate system

silinderkoordinaadistik

olemus
ISO 19111:
kolmemõõtmeline koordinaadistik eukleidilises ruumis,
kus asukoha määravad
kaks lineaarkoordinaati ja üks nurgakoordinaat
= three-dimensional coordinate system in Euclidean space in which position is specified by two linear coordinates and one angular coordinate

ISO 10209:
koordinaadistik, mis põhineb rõhtsel baassirgel
ning selle alguspunktil ja mõõtühikutel
= coordinate system based on a reference system given by a reference horizontally oriented straight line and its origin and units of measure

ISO/IEC 19794 (biomeetria):
kolmemõõtmeline polaarkoordinaadistik, milles
punkt kirjeldatakse kolme komponendiga
(raadius, asimuut, kõrgus)
= three-dimensional polar coordinate system describing a point by the three components radius, azimuth and height

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_coordinate_system

http://mathworld.wolfram.com/CylindricalCoordinates.html

http://mathonline.wikidot.com/the-cylindrical-coordinate-system

https://www.cpp.edu/~ajm/materials/delcyl.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!