capture subject training

hõivesubjekti juhendamine

olemus
ISO/IEC 2382-37:
isiku juhendamine süsteemi poliitika ja nõutava käitumise alal, biomeetrilise proovi andmiseks ja tehingute lõpetamiseks
Märkus 1 Juhendamine võib toimuda enne hõivesubjekti interaktsiooni biomeetriasüsteemiga või selle ajal.
Märkus 2 Juhendamine võib toimuda mitmesuguste meetoditega, näiteks inimjuhendajaga, arvutipõhiselt, videoloenguna, trükitekstiga või audio-/visuaalse tagasisidega.
Märkus 3 Juhendamine võib sisaldada juhiseid lubatavuse, tõhususe, turvalisuse ja õigeaegsuse kohta.
= instruction to an individual on system policy and required behaviour for submitting a biometric sample and completing transactions
Note 1. Instruction can be provided prior to or during the interaction of the capture subject with the biometric system.
Note 2. Training can be through any of a variety of methods, such as a human instructor, computer-based instruction, video presentation, printed text or audio/visual feedback.
Note 3. Training can include instruction on eligibility, efficiency, security and timeliness.

Toimub laadimine

capture subject training

hõivesubjekti juhendamine

olemus
ISO/IEC 2382-37:
isiku juhendamine süsteemi poliitika ja nõutava käitumise alal, biomeetrilise proovi andmiseks ja tehingute lõpetamiseks
Märkus 1 Juhendamine võib toimuda enne hõivesubjekti interaktsiooni biomeetriasüsteemiga või selle ajal.
Märkus 2 Juhendamine võib toimuda mitmesuguste meetoditega, näiteks inimjuhendajaga, arvutipõhiselt, videoloenguna, trükitekstiga või audio-/visuaalse tagasisidega.
Märkus 3 Juhendamine võib sisaldada juhiseid lubatavuse, tõhususe, turvalisuse ja õigeaegsuse kohta.
= instruction to an individual on system policy and required behaviour for submitting a biometric sample and completing transactions
Note 1. Instruction can be provided prior to or during the interaction of the capture subject with the biometric system.
Note 2. Training can be through any of a variety of methods, such as a human instructor, computer-based instruction, video presentation, printed text or audio/visual feedback.
Note 3. Training can include instruction on eligibility, efficiency, security and timeliness.

Palun oodake...

Tõrge

capture subject training

hõivesubjekti juhendamine

olemus
ISO/IEC 2382-37:
isiku juhendamine süsteemi poliitika ja nõutava käitumise alal, biomeetrilise proovi andmiseks ja tehingute lõpetamiseks
Märkus 1 Juhendamine võib toimuda enne hõivesubjekti interaktsiooni biomeetriasüsteemiga või selle ajal.
Märkus 2 Juhendamine võib toimuda mitmesuguste meetoditega, näiteks inimjuhendajaga, arvutipõhiselt, videoloenguna, trükitekstiga või audio-/visuaalse tagasisidega.
Märkus 3 Juhendamine võib sisaldada juhiseid lubatavuse, tõhususe, turvalisuse ja õigeaegsuse kohta.
= instruction to an individual on system policy and required behaviour for submitting a biometric sample and completing transactions
Note 1. Instruction can be provided prior to or during the interaction of the capture subject with the biometric system.
Note 2. Training can be through any of a variety of methods, such as a human instructor, computer-based instruction, video presentation, printed text or audio/visual feedback.
Note 3. Training can include instruction on eligibility, efficiency, security and timeliness.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!