capability (2)

suutvus (2); võime (2)

olemus
Wiktionary:
1. the power or ability to generate an outcome

(2a) ettemääratud tegevuskäigu
sooritamise võime

ISO 15531:
määratud tegevuse sooritamise võime
= quality of being able to perform a given activity

ISO 16100:
funktsioonide ja teenuste kogum
ja kriteeriumid suutvuse andja
sooritusvõime hindamiseks
= set of functions and services with a set of criteria for evaluating the performance of a capability provider

ISO 22400:
toimingute sooritamise võime
= ability to perform actions

(2b) seatud eesmärkide
saavutamise võime

ISO 22514:
organisatsiooni, süsteemi, protsessi võime
luua toodet, mis rahuldab esitatud nõuded
= ability of an organization, system, or process to realize a product that will fulfil the requirements for that product

ISO 55000 (varade haldus):
olemi (süsteemi, isiku, organisatsiooni) võimekuse ja eesmärkide saavutamise võime mõõt
= measure of capacity and the ability of an entity (system, person or organization) to achieve its objectives

ISO 9000:
objekti suutlikkus tekitada nõuetele vastav väljundolem
= ability of an object to realize an output that will fulfil the requirements for that output

vt ka
- suutvus (1)
- võime (1)
- võime (3)
- võime (4)

Toimub laadimine

capability (2)

suutvus (2); võime (2)

olemus
Wiktionary:
1. the power or ability to generate an outcome

(2a) ettemääratud tegevuskäigu
sooritamise võime

ISO 15531:
määratud tegevuse sooritamise võime
= quality of being able to perform a given activity

ISO 16100:
funktsioonide ja teenuste kogum
ja kriteeriumid suutvuse andja
sooritusvõime hindamiseks
= set of functions and services with a set of criteria for evaluating the performance of a capability provider

ISO 22400:
toimingute sooritamise võime
= ability to perform actions

(2b) seatud eesmärkide
saavutamise võime

ISO 22514:
organisatsiooni, süsteemi, protsessi võime
luua toodet, mis rahuldab esitatud nõuded
= ability of an organization, system, or process to realize a product that will fulfil the requirements for that product

ISO 55000 (varade haldus):
olemi (süsteemi, isiku, organisatsiooni) võimekuse ja eesmärkide saavutamise võime mõõt
= measure of capacity and the ability of an entity (system, person or organization) to achieve its objectives

ISO 9000:
objekti suutlikkus tekitada nõuetele vastav väljundolem
= ability of an object to realize an output that will fulfil the requirements for that output

vt ka
- suutvus (1)
- võime (1)
- võime (3)
- võime (4)

Palun oodake...

Tõrge

capability (2)

suutvus (2); võime (2)

olemus
Wiktionary:
1. the power or ability to generate an outcome

(2a) ettemääratud tegevuskäigu
sooritamise võime

ISO 15531:
määratud tegevuse sooritamise võime
= quality of being able to perform a given activity

ISO 16100:
funktsioonide ja teenuste kogum
ja kriteeriumid suutvuse andja
sooritusvõime hindamiseks
= set of functions and services with a set of criteria for evaluating the performance of a capability provider

ISO 22400:
toimingute sooritamise võime
= ability to perform actions

(2b) seatud eesmärkide
saavutamise võime

ISO 22514:
organisatsiooni, süsteemi, protsessi võime
luua toodet, mis rahuldab esitatud nõuded
= ability of an organization, system, or process to realize a product that will fulfil the requirements for that product

ISO 55000 (varade haldus):
olemi (süsteemi, isiku, organisatsiooni) võimekuse ja eesmärkide saavutamise võime mõõt
= measure of capacity and the ability of an entity (system, person or organization) to achieve its objectives

ISO 9000:
objekti suutlikkus tekitada nõuetele vastav väljundolem
= ability of an object to realize an output that will fulfil the requirements for that output

vt ka
- suutvus (1)
- võime (1)
- võime (3)
- võime (4)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!