conformant biometric reference ratio

normetalonsuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone sisaldavate biometrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab normetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
Märkus 2 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 3 Kasutamiskõlbmatud biomeetrilised etalonid jäetakse normetalonsuhtest välja
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy to all biometric enrolment data records
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends on the biometric system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3. Non-usable biometric references are excluded from the conformant biometric reference ratio.

Toimub laadimine

conformant biometric reference ratio

normetalonsuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone sisaldavate biometrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab normetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
Märkus 2 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 3 Kasutamiskõlbmatud biomeetrilised etalonid jäetakse normetalonsuhtest välja
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy to all biometric enrolment data records
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends on the biometric system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3. Non-usable biometric references are excluded from the conformant biometric reference ratio.

Palun oodake...

Tõrge

conformant biometric reference ratio

normetalonsuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone sisaldavate biometrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab normetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
Märkus 2 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 3 Kasutamiskõlbmatud biomeetrilised etalonid jäetakse normetalonsuhtest välja
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy to all biometric enrolment data records
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends on the biometric system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3. Non-usable biometric references are excluded from the conformant biometric reference ratio.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!