conformant biometric reference rate

normetalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone
sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja
biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes nõuetekohased biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
= proportion of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy
Note 1 to entry: Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.

Toimub laadimine

conformant biometric reference rate

normetalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone
sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja
biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes nõuetekohased biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
= proportion of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy
Note 1 to entry: Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.

Palun oodake...

Tõrge

conformant biometric reference rate

normetalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
süsteemi poliitikale vastavaid biomeetriaetalone
sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja
biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes nõuetekohased biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
= proportion of biometric enrolment data records containing biometric references conformant with system policy
Note 1 to entry: Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has conformant biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!