Common Closure Principle

ühispõhjuse printsiip

olemus (1)
väide, et kui kaks sündmust A ja B on korrelatsioonis, siis kas A ja B on põhjuslikus seos või kui A ja B on põhjuslikult sõltumatud, siis on olemas kolmas sündmus C, mis põhjustab korrelatsiooni, olles teatud viisil seotud A ja B-ga
= the claim that if two events A and B are correlated, then either A and B stand in a causal relation or, if A and B are causally independent, then there is a third event C, that brings about the correlation by being related to A and B in a specific manner

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-Rpcc/

https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9805066.pdf?origin=publication_detail

olemus (2)
üheaegselt sama põhjusel muutuvad komponendid tuleks koondada samasse komponendiklassi.
= the components should gather into same component classes that changes for the same reason at the same time

https://adriancitu.com/tag/the-common-reuse-principle/

Toimub laadimine

Common Closure Principle

ühispõhjuse printsiip

olemus (1)
väide, et kui kaks sündmust A ja B on korrelatsioonis, siis kas A ja B on põhjuslikus seos või kui A ja B on põhjuslikult sõltumatud, siis on olemas kolmas sündmus C, mis põhjustab korrelatsiooni, olles teatud viisil seotud A ja B-ga
= the claim that if two events A and B are correlated, then either A and B stand in a causal relation or, if A and B are causally independent, then there is a third event C, that brings about the correlation by being related to A and B in a specific manner

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-Rpcc/

https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9805066.pdf?origin=publication_detail

olemus (2)
üheaegselt sama põhjusel muutuvad komponendid tuleks koondada samasse komponendiklassi.
= the components should gather into same component classes that changes for the same reason at the same time

https://adriancitu.com/tag/the-common-reuse-principle/

Palun oodake...

Tõrge

Common Closure Principle

ühispõhjuse printsiip

olemus (1)
väide, et kui kaks sündmust A ja B on korrelatsioonis, siis kas A ja B on põhjuslikus seos või kui A ja B on põhjuslikult sõltumatud, siis on olemas kolmas sündmus C, mis põhjustab korrelatsiooni, olles teatud viisil seotud A ja B-ga
= the claim that if two events A and B are correlated, then either A and B stand in a causal relation or, if A and B are causally independent, then there is a third event C, that brings about the correlation by being related to A and B in a specific manner

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/physics-Rpcc/

https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9805066.pdf?origin=publication_detail

olemus (2)
üheaegselt sama põhjusel muutuvad komponendid tuleks koondada samasse komponendiklassi.
= the components should gather into same component classes that changes for the same reason at the same time

https://adriancitu.com/tag/the-common-reuse-principle/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!