AKIT
English Eesti

captured biometric sample

biomeetriline hõivikproov, biomeetriline hõivik

Õ:ISO/IEC 2382 taunib nimetamist toorprooviks (raw biometric sample)

ISO/IEC 2382, 19794: biomeetriahõiveprotsessiga saadud biomeetriline proov