critical indicator

elutähtis indikaator

olemus
ISO 22300:
kvantitatiivne, kvaltatiivne või kirjeldav näitaja
sellise ohuallika hindamiseks, mida seiratakse
tuvastamaks ta potentsiaali areneda
intsidendiks, õnnetuseks või avariiks;
elutähtsad indikaatorid annavad teavet rajatise seisundi
kõigi tähtsamate põhikarakteristikute kohta
=
quantitative, qualitative or descriptive measure used to assess the hazard being monitored to identify the potential for the development of an incident, accident or emergency
Note. Critical indicators provide information about the most important integral characteristics of the structural state of a facility.

Toimub laadimine

critical indicator

elutähtis indikaator

olemus
ISO 22300:
kvantitatiivne, kvaltatiivne või kirjeldav näitaja
sellise ohuallika hindamiseks, mida seiratakse
tuvastamaks ta potentsiaali areneda
intsidendiks, õnnetuseks või avariiks;
elutähtsad indikaatorid annavad teavet rajatise seisundi
kõigi tähtsamate põhikarakteristikute kohta
=
quantitative, qualitative or descriptive measure used to assess the hazard being monitored to identify the potential for the development of an incident, accident or emergency
Note. Critical indicators provide information about the most important integral characteristics of the structural state of a facility.

Palun oodake...

Tõrge

critical indicator

elutähtis indikaator

olemus
ISO 22300:
kvantitatiivne, kvaltatiivne või kirjeldav näitaja
sellise ohuallika hindamiseks, mida seiratakse
tuvastamaks ta potentsiaali areneda
intsidendiks, õnnetuseks või avariiks;
elutähtsad indikaatorid annavad teavet rajatise seisundi
kõigi tähtsamate põhikarakteristikute kohta
=
quantitative, qualitative or descriptive measure used to assess the hazard being monitored to identify the potential for the development of an incident, accident or emergency
Note. Critical indicators provide information about the most important integral characteristics of the structural state of a facility.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!