AKIT
English Eesti

hazard (1)

ohuallikas; kahjuallikas

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300 jt: potentsiaalse kahju allikas:
- võib olla riski allikas