high-level language

kõrgkeel

olemus
loomulikule keelele lähedane programmikeel

ISO/IEC/IEEE 24765:
programmikeel, mis nõuab väga vähest sihtarvuti tundmist,
on transleeritav mitmesse masinakeelde,
võimaldab operatsioonide ja aadresside sümbolnimesid,
hõlbustab andmestruktuuride ja loogika esitust,
harilikult seab iga lausega vastavusse mitu masinakäsku
=
programming language that requires little knowledge of the computer on which a program will run, can be translated into several different machine languages, allows symbolic naming of operations and addresses, provides features designed to facilitate expression of data structures and program logic, and usually results in several machine instructions for each program statement

ISO/IEC 2382:
programmikeel, mis on eelkõige kavandatud ja
süntaktiliselt suunatud teatud ülesandeklassidele ning
on oluliselt sõltumatu konreetse arvuti(klassi) struktuurist;
näiteid: Ada, COBOL, Fortran, Pascal
=
programming language that is primarily designed for, and syntactically oriented to, particular classes of problems and that is essentially independent of the structure of a specific computer or class of computers
Note 1. Examples: Ada, COBOL, Fortran, Pascal.


ülevaateid
https://isaaccomputerscience.org/topics/programming_languages?examBoard=all&stage=all

https://www.computerscience.gcse.guru/theory/high-low-level-languages

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/courses/introCS/18fall/lectures/handouts/lec13_Jack.ppt

https://en.wikipedia.org/wiki/High-level_programming_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type

https://raygun.com/blog/programming-languages/

https://www.whoishostingthis.com/resources/programming/

vt ka
- assemblerkeel
- deklaratiivkeel
- hankekeel
- imperatiivkeel
- makro
- masinakeel
- masinorienteeritud keel
- märgistuskeel
- objektipõhine keel
- objektkeel
- probleemikeel, rakenduskeel
- päringukeel

Toimub laadimine

high-level language

kõrgkeel

olemus
loomulikule keelele lähedane programmikeel

ISO/IEC/IEEE 24765:
programmikeel, mis nõuab väga vähest sihtarvuti tundmist,
on transleeritav mitmesse masinakeelde,
võimaldab operatsioonide ja aadresside sümbolnimesid,
hõlbustab andmestruktuuride ja loogika esitust,
harilikult seab iga lausega vastavusse mitu masinakäsku
=
programming language that requires little knowledge of the computer on which a program will run, can be translated into several different machine languages, allows symbolic naming of operations and addresses, provides features designed to facilitate expression of data structures and program logic, and usually results in several machine instructions for each program statement

ISO/IEC 2382:
programmikeel, mis on eelkõige kavandatud ja
süntaktiliselt suunatud teatud ülesandeklassidele ning
on oluliselt sõltumatu konreetse arvuti(klassi) struktuurist;
näiteid: Ada, COBOL, Fortran, Pascal
=
programming language that is primarily designed for, and syntactically oriented to, particular classes of problems and that is essentially independent of the structure of a specific computer or class of computers
Note 1. Examples: Ada, COBOL, Fortran, Pascal.


ülevaateid
https://isaaccomputerscience.org/topics/programming_languages?examBoard=all&stage=all

https://www.computerscience.gcse.guru/theory/high-low-level-languages

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/courses/introCS/18fall/lectures/handouts/lec13_Jack.ppt

https://en.wikipedia.org/wiki/High-level_programming_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type

https://raygun.com/blog/programming-languages/

https://www.whoishostingthis.com/resources/programming/

vt ka
- assemblerkeel
- deklaratiivkeel
- hankekeel
- imperatiivkeel
- makro
- masinakeel
- masinorienteeritud keel
- märgistuskeel
- objektipõhine keel
- objektkeel
- probleemikeel, rakenduskeel
- päringukeel

Palun oodake...

Tõrge

high-level language

kõrgkeel

olemus
loomulikule keelele lähedane programmikeel

ISO/IEC/IEEE 24765:
programmikeel, mis nõuab väga vähest sihtarvuti tundmist,
on transleeritav mitmesse masinakeelde,
võimaldab operatsioonide ja aadresside sümbolnimesid,
hõlbustab andmestruktuuride ja loogika esitust,
harilikult seab iga lausega vastavusse mitu masinakäsku
=
programming language that requires little knowledge of the computer on which a program will run, can be translated into several different machine languages, allows symbolic naming of operations and addresses, provides features designed to facilitate expression of data structures and program logic, and usually results in several machine instructions for each program statement

ISO/IEC 2382:
programmikeel, mis on eelkõige kavandatud ja
süntaktiliselt suunatud teatud ülesandeklassidele ning
on oluliselt sõltumatu konreetse arvuti(klassi) struktuurist;
näiteid: Ada, COBOL, Fortran, Pascal
=
programming language that is primarily designed for, and syntactically oriented to, particular classes of problems and that is essentially independent of the structure of a specific computer or class of computers
Note 1. Examples: Ada, COBOL, Fortran, Pascal.


ülevaateid
https://isaaccomputerscience.org/topics/programming_languages?examBoard=all&stage=all

https://www.computerscience.gcse.guru/theory/high-low-level-languages

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/courses/introCS/18fall/lectures/handouts/lec13_Jack.ppt

https://en.wikipedia.org/wiki/High-level_programming_language

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type

https://raygun.com/blog/programming-languages/

https://www.whoishostingthis.com/resources/programming/

vt ka
- assemblerkeel
- deklaratiivkeel
- hankekeel
- imperatiivkeel
- makro
- masinakeel
- masinorienteeritud keel
- märgistuskeel
- objektipõhine keel
- objektkeel
- probleemikeel, rakenduskeel
- päringukeel

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!